Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 24. juni 2020
Lokale: Brønderslev Bibliotek
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H. S. Kristensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Genåbning af ungdomshuset


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til genåbning af Ungehuset.

Sagsfremstilling

Kulturministeriet har den 7. juni 2020 offentliggjort retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter. Ungehuset vurderes at være en del af denne genåbning. Det er afgørende, at alle foreninger, institutioner mv. prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så sundheden hos alle involverede medlemmer, ansatte og frivillige ikke bringes i fare, så det sikres at alle føler sig trygge.

Ungehuset er styret af de unge selv, primært af Ungerådet i Brønderslev Kommune. Det vil sige, at de unge selv skal forestå aktiviteter, adgang, herunder udlevering af brikker, oprydning og rengøring.

Ungehuset har siden åbning i 2019 afholdt aktiviteter og møder i huset. Der har ikke været defineret noget krav om regristrering og den har derfor ikke fundet sted. Det tidligere Ungeråd havde fordelt opgaverne imellem sig i forhold til at generere aktiviteter i huset og der var blandt andet: Spilleaftner, spis samme aftner og der har været holdt fest for de unge.

I november 2019 blev der valgt nyt Ungeråd (unge mennesker fra 8. og 9. klasse) og de startede deres virke 1. januar 2020. Det nye ungeråd nåede at holde møde, hvor de konstituerede sig og de startede drøftelsen af hvilke aktiviteter og arrangementer der skulle være i huset. Denne planlægning blev bremset grundet Corona og der har været lukket ned for huset lige siden.

For at skabe liv i huset, så har de unge været i dialog med Danske Skoleelever, der bruger lokalerne i huset til deres mødeaktivitet, Kulturskolen der har indrettet lydstudie og afholder musikarrangementer for de unge og Ungdomsskolen der holder valgfag i huset. Dette har der også været lukket ned for i Coronaperioden.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur ser flere muligheder ved opstart af Ungehuset.

Rengøring af Ungehuset

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, at der er behov for en total rengøring af Ungehuset. Ungehuset blev ”forladt” i hast med nedlukningen af Danmark og der har ikke været adgang til huset siden. Det vil derfor være påkrævet, at hele Ungehuset får en gennemgribende rengøring. Ved opstart skal der ryddes to rum, hvor for meget affald skal køres væk, derudover skal der laves en grundig rengøring, som vurderes til 8 timer.

Økonomi til rengøring:

• Total rengøring inden opstart: 2.320 kr.

I forhold til rengøring af et genåbnet Ungehus, vil det stadig være en løsning, at de unge selv har opgaven. En anden mulighed er, at der kan etableres en rengøringsordning af en godkendt leverandør.

Brønderslev kommunes ejendomsservice har lavet en udregning på rengøring. Oplægget er udarbejdet så det tager højde for 4 åbningsdage om ugen (hverdage) i tidsrummet kl. 17 - 21.

Professionel rengøring 4 dage om ugen er vurderet til 3 timer pr. dag – timepris 290 kr.

• Professionel rengøring pr. uge (4 dage) 3.480 kr.

Adgang til Ungehuset og forsamlingsforbud

Adgang til Ungehuset er blevet administreret af de unge og i opstarten med hjælp fra Tovholder i Ungeråd. Det blev besluttet tidligere i år, at de unge selv fremover skulle administrere huset, som det var politisk tiltænkt.

En mulighed i forbindelse med kontrolleret adgang til Ungehuset, for at leve op til forsamlingsforbuddet, er at lade de unge stå med ansvaret, sådan som det sker i dag.

En anden mulighed er, at der kan etableres støtte til koordinering/opsyn med Ungehuset lokaler, herunder sikring af forsamlingsforbuddet. Det vil betyde, at der skulle ansættes en medarbejder (BUPLoverenskomst) til at bistå de unge med udlevering af brikker, samt opsyn med antal og omgang de unge imellem 4 timer pr. dag x 4 dage ugentligt.

Økonomi til opsyn:

Timer til opsyn 4 timer * 4 dage ugentlig: 2.304,-kr.

Hvis der ønskes igangsat rengøring og hjælp til opsyn/adgang frem til eksempelvis den 31. december 2020, så ser økonomien ud som følgende:

Aktivitet

Beløb

Opstart af Ungehus - total rengøring og oprydning

2.320 kr.

Ugentlig rengøring i 25 uger

87.000 kr.

Koordinator/Opsyn med adgang i 25 uger

57.600 kr.

Total frem til 31. december 2020

146.920 kr.

For øvrige foreninger i Brønderslev Kommune er det bestyrelsen/foreningens ledelse, der har ansvaret for overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, herunder sikring af rengøring og overholdelse af forsamlingsforbuddet.

Ovenstående forslag kan derfor sammensættes efter en konkret vurdering af Fritids- og Kulturudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur kan se følgende muligheder:

  1. Ungehuset forbliver lukket frem til 1. september 2020. Inden åbning af Ungehuset iværksættes total rengøring - økonomi: 2.320 kr.
  2. Ungehuset genåbner 1. juli. Inden åbning af Ungehuset iværksættes en total rengøring, og de unge har efterfølgende selv ansvaret for rengøring og for at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer og forsamlingsforbuddet – økonomi 2.320 kr.
  3. Der etableres rengøring og opsyn med Ungehuset i den foreslåede periode fra 1. juli 2020 til 31. december 2020 - økonomi: 146.920 kr.
  4. Der etableres total rengøring samt opsyn i den foreslåede periode, og de unge har efterfølgende selv ansvaret for rengøringen - økonomi: 59.920 kr.
  5. Der etableres total rengøring samt ugentlig rengøring, og de unge har selv ansvaret for at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer og forsamlingsforbuddet - økonomi: 89.320 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur gør opmærksom på, at der igangsættes en evaluering af Ungehuset både i relation til aktiviteter og driftsøkonomi. Ungerådet og Ungdomsskolen involveres i denne evaluering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til genåbning af Ungehuset.

Personale

Ansættelse af medarbejder der kan føre opsyn med aktiviteter og adgang til Ungehus i 25 uger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der ikke er afsat et budget til udgifterne.

Beslutning

Det besluttes, at ungdomshuset genåbnes på følgende vilkår:

  • Der etableres rengøring inden genåbning
  • Der åbnes for 15 åbningsdage med voksen opsyn.
  • Rengøring skal klares af de unge selv
  • Fagforvaltningen for Børn og Kultur afholder møde med ungerådet inden genåbning

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 25. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer