Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 12. november 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen og Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Peter H.S. Kristensen og Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


3. Coronapulje til foreningerne


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter coronapulje til foreningerne, herunder drøfter indstilling til Økonomiudvalget om udbetaling af midlerne i 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet har med godkendelse af budget 2021 afsat 850.000 kr. til en coronapulje til foreningerne.

Idrætssamvirke har rettet henvendelse vedrørende fordeling af coronapulje til foreningerne. Idrætssamvirke gør opmærksom på, at de ønsker, at indgå i samarbejdet om fordelingen. Brev fra Idrætssamvirke er vedlagt til orientering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter

  1. principper for udbetaling af coronapulje til foreningerne
  2. indstiller til Økonomiudvalget at midler kan udbetales i 2020.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Byrådet i deres budget 2021 har afsat 850.000 kr. som Corona pulje til foreningerne.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 5. november 2020, pkt. 4:

Fritids- og Kulturudvalget foreslår, at midlerne deles ud, således at idrætsforeningerne, de idébetonede foreninger og spejderforeningerne får 100 kr. pr medlem under 25 år. Der afholdes møde med Spejder- og Idrætssamvirke torsdag den 12. november 2020, hvor forslaget drøftes. Samme dag afholdes et ekstraordinært Fritids- og Kulturudvalgsmøde, hvor den endelige beslutning om fordelingen af midlerne træffes.
Fritids- og Kulturudvalget ønsker et punkt på næste udvalgsmøde, hvor aftenskolernes situation drøftes.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at coronapuljen til foreningerne fremrykkes fra 2021 til 2020, således pengene kan udbetales til foreningerne hurtigst muligt.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget, den 12. november 2020, pkt. 3:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har lavet beregning som foreslået af Fritids- og Kulturudvalget. Beregningen indeholder et tilskud til alle medlemmer under 25 år under henholdsvis Idrætssamvirke, Spejdersamvirke og de Idébetonede foreninger:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at det manglende tilskud af coronahjælp til foreningerne finansieres af forventet overskud på lokaletilskud.

Fritids- og Kulturudvalget holder dialogmøde med repræsentanter fra Idrætssamvirke og Spejdersamvirke forud for det ekstraordinære udvalgsmøde.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget beslutter, efter drøftelse med spejder- og idrætssamvirke, at
midlerne deles ud således, at idrætsforeningerne, de idébetonede foreninger samt
spejderforeningerne får 100 kr. pr medlem under 25 år. Det resterende beløb finansieres af lokaletilskuddet.

Peter H.S. Kristensen og Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 13. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer