Dagsorden og referat fra Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Margit Chemnitz (V)
Jens Andersen (V)
Simon Aagaard (J)
Hildo Rasmussen (A)
Peter H. S. Kristensen (A)
Opdateret 17. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach