Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 6. december 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Beregning af økonomiske konsekvenser for driftsmuligheder for Bogfinkevej/Stenumgård


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende, at handicaptilbuddet Bogfinkevej oprettes til 10 borgere med 7 belagte pladser og dertil hørende nødvendige økonomiske merudgifter.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. november 2018 Ældreomsorgsudvalgets indstilling om, at den fremtidige struktur for plejecenterområdet skal bygge på den såkaldte alternative model. Modellen indbefatter, at Stenumgård fremadrettet alene skal huse Handicapområdet. Finansieringen af tomgangshuslejen på den fløj med 12 pladser, som ældreområdet oprindeligt skulle have haft, er - jf. Byrådets beslutning - et fælles anliggende for Byrådet.

Den ene fløj af Stenumgård har 10 pladser, og her er det planlagt, at botilbuddet Bogfinkevej skal placeres. Den anden fløj har 12 pladser, og der er endnu ikke taget stilling til, hvad denne del af bygningen skal benyttes til.

Som fremlagt på Social- og Sundhedsudvalget den 15. november 2018 kan der være usikkerhed omkring, hvor mange borgere der vil flytte med til det nye tilbud på Stenumgård kaldet Bogfinkevej. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor udarbejdet en status pr. november 2018. Status er, at der er 6 - 7 borgere ud af de oprindeligt 10 borgere, som forventes at skulle flytte med fra Cassiopeia til Bogfinkevej.

Det lave antal borgere udgør en udfordring for driften af det nye botilbud. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor i samarbejde med Økonomiafdelingen udarbejdet beregninger af de økonomiske konsekvenser. Beregningerne er opstillet som 4 scenarier og uddybes i bilaget.

Bilaget omhandler kun de økonomiske konsekvenser for driftsmuligheder for Bogfinkevej og derved udelukkende for de 10 pladser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd anbefaler, at Bogfinkevej fortsat oprettes på Stenumgård med 7 belagte pladser, som beskrevet i scenarie 2 i bilaget, selvom dette medfører en merudgift for Brønderslev Kommune i form af tomgangshusleje og ekstra medarbejdertimer. Alternativet vil være en lukning af Bogfinkevej, som vil føre til en endnu større økonomisk udgift i form af en større tomgangshusleje og tilkøb af pladser i andre kommuner til højere takster samt en nedskæring af tilbud til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsnedsættelse i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at handicaptilbuddet Bogfinkevej oprettes til 10 borgere med 7 belagte pladser, som beskrevet i scenarie 2 i bilaget, og dertil hørende nødvendige økonomiske merudgifter. Merudgifterne for scenarie 2 kan indeholdes i budgettet for Myndighed på Det Specialiserede Voksenområde.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt med den tilføjelse, at scenarie 2 er det bedste i situationen. Udvalget er opmærksom på, at et tilbud med 7 beboere er økonomisk skrøbeligt, men at alternativomkostningerne til dette valg er større.

Bilag

Til toppen

Opdateret 17. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer