Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 12. juni 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. §18 - Bevilling af tilskud til særlige indsatsområder i 2019


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 2 ansøgninger til puljen for særlige indsatsområder om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til følgende indsatsområder: Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge, overvægt og social ulighed i sundhed og opsøgende indsats overfor misbrugere.

Der er afsat 200.000 kr. til særlige indsatser i det frivillige sociale arbejde i 2019.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetforliget til budget 2018 besluttet, at afsætte yderligere 200.000 kr. årligt til det frivillige sociale arbejde. Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har besluttet at den nye pulje i 2019, skal målrettes frivillige sociale indsatser inden for 3 temaer, hvor der er nogle sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommune.

  • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
  • Overvægt og social ulighed i sundhed
  • Opsøgende indsats overfor misbrugere

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i samarbejde med konsulenter fra Børn og Familie samt Fritid og Kultur og medarbejdere fra Rusmiddelcenteret afholdt informationsmøde for de interesserede frivillige sociale foreninger om den nye § 18 pulje. Informationsmødet blev afholdt den 9. april 2019 i Sundhedshuset.

På Brønderslev Kommunes hjemmeside er der informeret om mulighederne for at ansøge puljen, ligesom der er indrykket annoncer i de lokale ugeaviser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådetsindstillinger fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Frivilligrådet, 6. juni 2019, pkt. 3:

Frivilligrådet indstiller, at ansøgning nr. 1. fra Sind m.fl. imødekommes med 45.000 kr. samt at ansøgning nr. 2 fra Natteravnene ikke imødekommes.

Beslutning

Frivilligrådets indstilling godkendt.

Udvalget ønsker en opfølgning på projektet efter 1. år.

Udvalget ønsker gennemført en ny ansøgningsrunde i efteråret.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 13. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer