Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 19. august 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Dagsorden for fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kl. 9.30 - 11.00.

Sagsfremstilling

1. Velkomst ved de to formænd, herunder baggrund for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om et fællesmøde

2. Orientering om, hvordan samarbejdet om overgang fra unge til voksen foregår i dag v/Ellen Lykke og Ole Ervolder

3. Drøftelse af, hvordan de to områder kan støtte hinanden i det løbende samarbejde. Oplæg om valg af leverandører (kommunale/ikke-kommunale) i den løbende visitering v/ Ellen Lykke og Ole Ervolder

4. Orientering om Misbrugscentrets økonomi v/Pia Kornø, herunder aftale indgået mellem UngeCentret og Misbrugscentret.

5. Evt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget kom til mødet.

Udvalgene tog orienteringen til efterretning.

Der arbejdes videre med sikringen af den gode overgang fra ung til voksen.

  • Forvaltningen er i gang med at styrke samarbejdet
  • Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der arbejdes med best-worst cace til budgettet
  • Arbejdet med køb af ydelser på Misbrugscentret – opfølgning på næste fællesmøde.

Der holdes fællesmøde igen efter nytår.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 20. august 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer