Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 7. maj 2020
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Statistik Brønderslev Rusmiddelcenter 2019


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en statistik for behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter 2019.

Statistikken fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Rusmiddelcenter tilbyder tre forskellige behandlingsmuligheder for borgere fra 18 år med et stof- eller alkoholmisbrug:

  • Individuelle samtaler
  • Dagbehandling i grupper
  • Døgnbehandling

Der visiteres ikke til dagtilbuddet Broen, hvorfor dette tilbud ikke pt. er i funktion.

Fagforvaltningen har udarbejdet en statistik for misbrugsbehandling i 2019, der viser følgende tendenser:

Flere borgere i behandling men fald i det samlede salg

Der har været en stigning på 16 % i antallet af unikke borgere, der har modtaget behandling. Der visiteres pt. kun til individuelle samtaler, hvilket har haft den betydning, at det samlede salg i 2019 er faldet med 4,3 % svarende til 66.428 kr.siden 2018. Mens salget af pladser til Visitationen og UngeCentret er faldet, er salget af pladser til andre kommuner steget.

Udvikling i gennemførselsprocent

I 2019 er der lidt flere borgere, som har gennemført behandlingen end i 2018, men også lidt flere borgere, som er stoppet i et forløb før tid end i 2018. Dette kan skyldes, at der er meget fokus på effekt og progression i borgernes indsats, hvilket resulterer i, at borgere der ikke umiddelbart profiterer af et behandlingstilbud udvisiteres.

Behandlingsforløb som er stoppet før tid

I 2019 har der været 19 borgere, der er afsluttet på grund af udeblivelser. Rusmiddelcentret oplever, at de svageste borgere kan have svært ved at håndtere både beskæftigelse/uddannelse og behandling, hvorfor en del af dem udebliver fra behandlingen, når der er fremskridt. Dette kan betyde, at borgerne får behov for et behandlingsforløb igen senere.

Der har i 2019 været 12 borgere, som er udskrevet til et andet tilbud. Dette skyldes blandt andet, at der er borgere, som er visiteret til døgntilbud.

Geografisk fordeling

Den største andel af borgere der modtager behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, kommer fortsat fra Brønderslev by.

Fordeling af køn

Flere mænd end kvinder er i behandling for både stof- og alkoholmisbrug. 82 % af de borgere der er i behandling for stofmisbrug, er mænd, og 67 % af de borgere der er i behandling for alkoholmisbrug, er mænd.

Nye tiltag

De 16-17-årige er en ny målgruppe, som tilbuddet er blevet godkendt til fra 2019. Der har været 4 borgere i behandling i denne målgruppe. Alle i stofmisbrugsbehandling.

Fra 2020 er der oprettet to nye indsatser i Brønderslev Rusmiddelcenter. Den ene indsats er terapi til borgeren, og den anden handler om pårørenderådgivning. Begge tilbud havde opstart pr. 1. februar 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Årsrapport for Varmestuen Fristedet 2019


Resume

Sagsforløb: SS

Varmestuen Fristedet, v/Kirkens Korshær, fremsender årsregnskab og beretning for 2019 til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Varmestuen Fristedet er oprettet af Kirkens Korshær på opfordring af Brønderslev Kommune. Fristedet drives efter Lov om Social Service som et aktivitets- og samværstilbud for socialt sårbare mennesker, ofte med misbrugsproblemer, men i særlig grad psykiske og sociale udfordringer.

Varmestuen besøges dagligt af gennemsnitligt 22 borgere. Der er årligt kontakt til ca. 80 borgere i alderen 20 til 82 år. Varmestuen er åben alle ugens hverdage i 6 timer (fredag 4 timer), samt helligdage. Varmestuen er lukket i weekenden.

Der serveres 3 måltider om dagen - morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. Der er til hvert måltid mellem 15-25 borgere.

Varmestuen har 2 faste medarbejdere, 1 med pædagogisk uddannelse og 1 med køkkenfaglig uddannelse. Derudover er der tilknyttet 12 frivillige, ulønnede medarbejdere som alle indgår i det sociale og praktiske arbejde i Varmestuen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

  • Tandplejen
  • Genoptræning
  • Rygestop
  • Botilbud
  • Dagtilbud
  • Socialpædagogisk støtte/SKP
  • Rusmiddelområdet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle situation givet. Udvalget takker alle medarbejdere på området for indsatsen i denne særlige situation.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Til toppen


8. Lukket punkt:


Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


10. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 7. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer