Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 24. august 2020
Lokale: Teamsmøde
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgård og Carsten Ullmann var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lars Bisgård og Carsten Ullmann var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2021 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: SS

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

  • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
  • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således, at der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisten

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2020, pkt. 6:

Udsat. Genoptages på Teamsmøde om få dage.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Bisgård og Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2021


Resume

Sagsforløb: SS

Udvalget forelægges ønsker til budget 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger hermed forslag til ønsker til budget 2021. Bilaget indeholder en opsamling på de temaer, som udvalget løbende har haft i forhold til det kommende års budget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke ønsker, der skal indgå i budgetlægningen for 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2020, pkt. 7:

Udvalget ønsker tilføjet en vurdering af provenu ved investeringscasene.

Udvalget er opmærksom på behovet for en opdatering af genoptrænings-, forebyggelses- og rehabiliteringsfaciliteterne i den østlige del af kommunen. Det fremsatte forslag om midler til et nyt sundhedscenter øst udgår.

Christen Bager ønsker en undersøgelse af mulighederne for at tilføre yderligere sundhedsopgaver, således at borgerne i den østlige ende af kommune kan tilbydes tilsvarende faciliteter med hensyn til sundhedsplejerske, genoptræning/rehabilitering og forebyggelse som i den vestlige del af kommunen. Statslige tilskudsmuligheder bør inddrages i undersøgelsen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. august 2020:

Forvaltningen har i forlængelse af udvalgsmødet været i kontakt med Sundhedsministeriet for at høre om status for puljer til sundhedshuse.

Der er afsat 200 mio. kr. årligt i Finansloven i årene 2018-21, og beløbene for 2020-21 er endnu ikke udmøntet.

Normalt er der meget kort ansøgningsfrist, hvilket betyder, at det kan være hensigtsmæssigt at have gjort sig en række overvejelser på forhånd, hvis der skal laves en kvalificeret ansøgning. Omvendt kan det ikke udelukkes, at puljepengene kan disponeres til anden side i lyset af covid-19 situationen. På den baggrund foreslår Forvaltningen for Sundhed og Velfærd, at beslutningen om at fjerne ønsket om midler til et nyt Sundhedscenter øst genovervejes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvorvidt der skal fremsættes et ønske om midler til et nyt Sundhedscenter øst.

Beslutning

Udvalget ønsker baggrund og forudsætninger for et Sundhedscenter Øst belyst. Der ønskes afsat 100.000 kr. til udarbejdelse af beslutningsmateriale.

Lars Bisgård og Carsten Ullmann var fraværende.

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Lars Bisgård og Carsten Ullmann var fraværende.

Til toppen


6. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


7. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 31. august 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer