Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 14. januar 2021
Lokale: Virtuelt møde via teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


3. Fællesmøde med Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK/SS

Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget afholder fællesmøde med fokus på fælles drøftelse.

Sagsfremstilling

Der er ønske om at bruge fællesmødet på at drøfte:

  • Frivilligpolitik

Igangsat proces omkring udarbejdelsen af en ny Frivilligpolitik, der rummer hele frivilligheden Brønderslev Kommune. Forslag til procesplan er vedlagt.

Herunder ønskes særligt en drøftelse af:

1. Muligheder og behov for øget koordinering på frivilligområdet? Kan der laves flere ting i fællesskab, og er der et behov?

2. Frivilligrådet kunne ønske sig, at foreningerne havde et større blik for at arbejde sammen. En frivilligkoordinator kunne gøre det muligt at etablere en større grad af samarbejde.

  • Facilitetsstrategi

Der er udarbejdet et udkast til facilitetsstrategi i Bevæg dig for livet-regi, som i øjeblikket er i høring. Udvalgene drøfter strategien med fokus på hvilke områder og indsatser, der ønskes særligt prioriteret i arbejdet med strategien. Udkastet til facilitetsstrategien er vedlagt.

  • Øget samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget

I budgetaftalen for 2021 er det noteret, at der skal arbejdes på et øget samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. Der ønskes en drøftelse af mulighederne for øget samarbejde. Der er vedlagt inspirationsbilag fra nyt initiativ i Thisted omkring Thy-Hallen.

  • Lokaleleje i kommunale lokaler for frivillige sociale foreninger.

Mange foreninger har kun få midler - typisk kun sit kontingent. Frivilligrådet finder, at det bør overvejes, om foreningernes begrænsede midler skal anvendes til at betale kommunen for leje af lokaler. Frivilligrådet foreslår, at lokaler stilles gratis til rådighed. Forslaget fra Frivilligrådet drøftes på fællesmødet.

  • Eventuelle andre emner

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene drøfter punkterne på fællesmødet.

Beslutning

De forskellige delpunkter blev drøftet. Forslaget fra Frivilligrådet undersøges nærmere i fagforvaltningerne.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 15. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer