Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 4. februar 2021
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Kirkens Korshærs Varmestue i Nørregade


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til bevilling af 40.000 kr. til sikring af Kirkens Korshærs Varmestues fortsatte drift i februar 2021, samt en evt. videreførsel af bevillingen, såfremt de nuværende covid-19 restriktioner forlænges til efter den 28. februar 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kirkens Korshær har henvendt sig til udvalgsformand Martin Bech om en forventet lukning af Varmestuen i Nørregade, Brønderslev, hvis der ikke findes en mulighed for finansiering.

Baggrunden er, at Varmestuen i høj grad lever af indtægter fra salg fra Kirkens Korshærs genbrugsbutikker, og da disse er lukket i øjeblikket, genereres der ikke de fornødne indtægter til, at Varmestuen kan fortsætte. Kirkens Korshær har derfor mulighed for at hjemsende medarbejdere og modtage refusion svarende til ca. 40.000 kr. pr. måned.

Kirkens Korshærs Varmestue er delvist finansieret af tilskud fra Brønderslev Kommunes § 18-midler. På baggrund af §18-midlernes regnskabet for 2020 forventes overført et restbeløb til 2021, som vil kunne anvendes til finansiering af den fortsatte drift i februar måned 2021. Det foreslås, at de 40.000 kr. finansieres af § 18-midlernes restbeløb fra 2020.

Det foreslås endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt finansieringen skal videreføres, såfremt de nuværende covid-19 restriktioner forlænges til efter 28. februar 2021.

Da der er tale om en ekstraordinær situation som følge af covid-19 foreslås, at den ekstraordinære bevilling til Kirkens Korshærs Varmestue tilskrives covid-19 regnskabet, og at beløbet tilbageføres til § 18-midlerne såfremt kommunens kompensation fra staten tillader det.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender bevilling af 40.000 kr. til Kirkens Korshærs Varmestue finansieret af § 18-midlerne, samt beløbet indgår i opgørelsen af kommunens covid-19 udgifter og tilbageføres som § 18, såfremt kommunens kompensation fra staten tillader det.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt bevillingen skal videreføres, såfremt de nuværende covid-19 restriktioner forlænges til efter 28. februar 2021.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i 2020 var 285.095 kr. i uforbrugte §18 midler. Derudover bemærkes det, at pkt. 5 i den ordinære dagsorden omhandler drøftelse af finansiering af Boblberg, som udgør 84.000 kr. i 2021, og dette påtænkes ligeledes at skulle finansieres af §18 midlerne.

Beslutning

Fagforvaltningens første indstilling godkendt.

Såfremt covid-19 restriktionerne videreføres efter udgangen af februar tages sagen op på ny.

Til toppen


2. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 9. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer