Dagsorden og referat fra Social- og Sundhedsudvalget

Her finder du dagsorden og referater fra Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Social- og Sundhedsudvalget

Martin Bech (V)
Lasse Riisgaard (V)
Carsten Ullmann Andersen (O)
Christen Bager (A)
Lars Bisgaard Andreasen (A)
Opdateret 11. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach