Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 26. juni 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2018


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på budget 2018 afsat 13.647.400 kr. (incl. midler overført i økonomisk decentralisering) til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret 9.617.600 kr. fra puljen, der er således 4.029.800 kr. tilbage.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes resten af anlægsmidlerne overordnet skal disponeres.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2018 afsat 13.647.400 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Udvalget har tidligere prioriteret 9.617.600 kr. fra puljen, der er således 4.029.800 kr. tilbage.

Udvalget har aftalt vejsyn den 21. juni 2018 og den 26. juni 2018 - sagen er på dagsordnen med henblik på at igangsætte arbejde efter det 2. vejsyn.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter fordelingen af midlerne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. juni 2018, pkt. 7:

Til augustmødet beskrives 2 budgetønsker:

a) Midler på anlægsbudgettet for 2019 til broer

b) Et større beløb til asfalt i 2019 – rentabiliteten i forbindelse med budgetønsket beregnes.

Følgende veje blev prioriteret:

Vejrabatter - incl. Rapport

300.000

Voersåvej

467.000

Trangetvej

371.700

Dorfgade

621.500

I alt

1.760.200

Beslutning

Følgende veje blev prioriteret:

Løkkenvej

805.000 kr.

Grishøjgårdsvej

630.000 kr.

Hummelhedevej

450.000 kr.

Danmarksgade, renovering af ledningsarbejder

400.000 kr.

Sikring af krydset Manna Mosevej - V. Starengvej

125.000 kr.

Syrenvej i Serritslev, byforskønnelse

?

Vejrabatter - incl. rapport (forhøjet fra 300.000 kr. til 400.000 kr.)

100.000 kr.

I alt

2.510.000 kr.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 28. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer