Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 16. november 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvlaget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Andet fællesmøde i 2018 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet med følgende dagsorden, hvor hovedvægten er lagt på temadrøftelser, som vedrører indsatser overfor hjemmeboende pensionister.

Temadrøftelserne vil bestå af korte oplæg og efterfølgende drøftelse i mindre grupper:

  1. Klippekortordningen - temadrøftelse
  2. Rehabiliterende indsatser - temadrøftelse
  3. Brug af velfærdsteknologiske løsninger - temadrøftelse
  4. Gennemgang af budget 2019 på ældreområdet
  5. Opsamling på Ældrerådets udtalelse om plejecenterstruktur
  6. Eventuelt
Beslutning

På mødet blev temaerne drøftet, og tilkendegivelserne på mødet bliver efterfølgende samlet op med henblik på forelæggelse af konkrete sager for Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget.

Til toppen


4. Præsentation af skitser til ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO

Præsentation af skitser til ombygning af Margrethelund, jf. beslutning i budget 2018.

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

KUBEN Management giver på mødet en præsentation af forskellige alternativer til renovering af Margrethelund, herunder økonomiske overslag ved de forskellige alternativer.

Bilag udleveres på mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de fremlagte modeller og det videre forløb.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

KUBEN Management fremlagde skitser til mulige ombygninger af Margrethelund.

Oplægget drøftes efterfølgende i de politiske grupper, og efterfølgende på et temamøde i Byrådet.

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Intet.

Til toppen


6. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 19. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer