Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 16. november 2018
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Ændring af plejecenterstrukturen


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR/ØK/BY

Den fremtidige anvendelse af plejecentrene Stenumgård, Hellevadlund og Kornumgård foreslås besluttet.

Sagsfremstilling

Den fremtidige plejecenterstruktur er blevet drøftet i en længere periode. Det afgående Byråd udarbejdede en stafet, som indeholdt Byrådets overvejelser omkring den fremtidige plejecenterstruktur. Der ud over har Byrådet den 20. juni 2018 truffet en række beslutninger om plejecenterstrukturen, ligesom sagen også er drøftet i forbindelse med indgåelsen af aftalen om budget 2019 og en efterfølgende drøftelse af budgetaftalens udmøntning.

Drøftelserne har omhandlet følgende punkter:

  • skal Stenumgård huse såvel handicaptilbud og aflastningspladser, eller alene et handicaptilbud med henblik på at minimere omkostningerne til bygningsmæssige ændringer?
  • skal Hellevadlund omdannes til et træningscenter med 6-8 pladser og 10-12 ældreboliger, eller skal bygningen rumme træningscenter og aflastningspladser?
  • skal plejecenterpladser på Kornumgård omdannes til ældreboliger?

På baggrund af drøftelserne kan der opstilles et alternativ til beslutningen i Byrådet den 20. juni 2018:

Alternativ model:

  • Stenumgård huser handicaptilbud
  • Hellevadlund huser træningspladser og aflastningspladser
  • Kornumgård indeholder kun plejecenterpladser

De nærmere principper for udmøntning heraf aftales i Ældreomsorgsudvalget.

Finansiering af tomgangshuslejen på Stenumgård er et fælles anliggende for Byrådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter, om den fremtidige struktur skal bygge på den alternative model.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 14. november 2018, pkt. 8:

Udsættes til efter Ældrerådet har behandlet sagen.

Beslutning

Ældreomsorgsudvalget anbefaler den alternative model, samt at der udvises tålmodighed i omstillingen af Hellevadlund til den nye funktion.

Ældreomsorgsudvalget ønsker i en overgangsperiode, at tomme pladser på øvrige plejecentre ved ledighed kan bruges som aflastningsbolig.

Ældreomsorgsudvalget oplyser, at der i kommunen er kørende akut-sygeplejersker, som for øjeblikket vurderes at dække behovet. Der vurderes løbende på behovet for akut-stuer, men dette vurderes ikke at være det bedste tilbud i øjeblikket.

Til toppen

Opdateret 19. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer