Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 15. november 2019
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Andet fællesmøde i 2019 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har på møde den 11. september 2019 besluttet at inddrage Ældrerådet i drøftelsen af Brønderslev Kommunes Vision 2020 - et godt sted at leve. Ældreomsorgsudvalget ønsker en fælles drøftelse med Ældrerådet, inden udvalget går i gang med at konkretisere Vision 2020 for udvalgets område.

Dagen er planlagt som en temadrøftelse.

Byrådet vedtog den 26. juni 2019 Vision 2020 - et godt sted at leve. Visionen bygger på 4 politiske pejlemærker:

  • Alle skal med
  • Samarbejde og handling
  • Vækst og udvikling
  • Sundhed og natur

Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet skal drøfte opmærksomhedspunkter for det videre arbejde med at implementere vision 2020. Dagen vil veksle mellem korte oplæg og sessioner med mulighed for politisk drøftelse. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i de enkelte pejlemærker i visionen.

Beslutning

Temamøde afviklet med fokus på drøftelse af de 4 pejlemærker i grupper. Hver gruppe fik lejlighed til at drøfte 3 af de 4 pejlemærker.

Efter mødet samles op på drøftelserne, og der udarbejdes et forslag til vision for ældreområdet, som sendes til behandling i Ældrerådet og godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Bilag

Til toppen

Opdateret 18. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer