Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 12. maj 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jan Lindegaard Munkholt og Gurli Margrethe Larsen.

Kurt Kristensen deltog fra kl. 9.00.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Jan Lindegaard Munkholt og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Første fællesmøde i 2021 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

På fællesmødet lægges op til en bred temadrøftelse om seniorboliger og det gode ældreliv for dem, der ikke er på plejehjem, samt en række orienteringspunkter.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 1. Temadrøftelse om seniorboliger og det gode ældreliv

Oplæg ved Inger Møller Nielsen om seniorboliger

Oplæg ved Uffe Vieg Jørgensen og Ellen Lykke om det gode ældreliv for dem, der ikke er på plejehjem

 • Aktivitetscentre åbne alle ugens dage
 • Bekæmpelse af ensomhed
 • Fokus på de 75-90-årige (borgere i egen bolig)
 • Hvordan understøtter vi de ældre i fortsat at klare sig selv? Afsæt i det brede sundhedsbegreb
 • Bevæg dig for livet senior

Gruppedrøftelse af, hvor fokus skal rettes hen, for at levere den rigtige indsats

 1. Orientering om, hvilke tilsyn vi har på ældreområdet, herunder tilsynenes borgerfokus
 1. Orientering om demensindsats, herunder status for arbejdet med etablering af samlet tilbud til demente, jf. budgetaftale 2021
 1. Orientering om uddannelse af SOSU-hjælpere og -assistenter, herunder dilemmaer
 1. Budget 2022, herunder orientering om demografisk fremskrivning og Ældreomsorgsudvalget overvejelser om forslag til budgetdrøftelserne
 1. Nøgletal fra KL
 1. Eventuelt
Beslutning

1. Ole Jespersgaard og Inger Møller Nielsen bød velkommen.

2. Ønsker til det gode ældreliv blev drøftet i mindre grupper. Der udarbejdes særskilt opsamling herfra.

3. Orientering taget til efterretning. Det bør overvejes, om borgerperspektivet kan få en tydeligere placering i tilsynet og rapporteringen.

4. Orientering taget til efterretning.

5. Orientering taget til efterretning.

6. Orientering taget til efterretning.

7. Orientering taget til efterretning.

8. Artikel i Politiken om ældres ernæringstilstand.

Jan Lindegaard Munkholt og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 12. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer