Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 11. januar 2021
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 1. Sektorovergange og udskrivningskonferencer
  Hvordan går det, og hvordan foregår det, når en borger udskrives?
 2. Dosisdispensering
  Hvad er status, og hvornår opstart?
 3. Samarbejde mellem de 2 udvalgsområder om ældre demente handicappede/psykisk syge
  Kan samarbejdet mellem områderne optimeres yderligere?
 4. Eventuelt
Beslutning

Ad 1. Velkomst

Fraværende: Jan Thaibert

Martin Bech bød velkommen til mødet.

Ad 2. Sektorovergange og udskrivningskonferencer

Udvalgene ønsker fokus på udskrivning af borgere, som ikke er kendt af kommunen i forvejen, eller hvor den ”raske ægtefælle” bliver indlagt, og hvor kommunen ikke er bekendt med, at den anden ægtefælle har behov for hjælp.

Ældreomsorgsudvalget har på det seneste møde bedt om en kvalitetsstandard for midlertidig hjælp.

Ad 3. Dosisdispensering

Orientering om status for implementering af pillerobot og dosisdispenseret medicin. Udvalgene er interesseret i at brede begge metoder ud i det omfang, det er muligt.

Ad 4. Samarbejde mellem de 2 udvalgsområder om ældre demente handicappede/psykisk syge

Udvalgene bakker op om fortsat overflytning af borgere baseret på både omtanke og mod.

Der er opmærksomhed på, at borgere har adgang til medicin på psykiatriområdet, som ikke altid kan bevares ved overgang til ældreområdet. Dette kan være en problemstilling i forhold til de pågældendes fortsatte trivsel.

Udvalget ønsker en status for arbejdet på det sidste fællesmøde i 2021.

Ad 5. Eventuelt

Intet.

Til toppen


4. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 13. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer