Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 28. juni 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Indstilling

.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Temamøde i Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Afvikling af temamøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling

8.30-9.00

Rundvisning på Margrethelunds aflastningspladser ved Lene Skrejborg

9.15-9.45

Rundvisning på Hellevadlund Rehabiliteringscenter ved Lone Lex

9.45-10.15

Kørsel til Brønderslev Rådhus

10.15

Rehabilitering § 83a – hvordan arbejdes der herom? ved Annie Præstegaard og Gitte Barholt

10.30

Personalesituationen indenfor ældreområdet – herunder drøftelse af fastholdelse, rekruttering, kommunens eget vikarkorps ved Uffe Viegh Jørgensen, tillidsrepræsentant Lene Svenningsen samt Hanne Christensen fra FOA

11.00

Bestyrelser på plejehjemmene, herunder dokumentation ved Uffe Viegh Jørgensen

11.20

Pause

11.30

Orientering om demensområdet:

  • Oplæg om demenskoordinatorernes arbejde med fokus på opsporing, visitering ved demenskoordinator Vivi Ahmio
  • Oplæg om udfordringerne på demensplejecentrene ved plejecenterleder Lene Weibel Winther
  • Demensområdets tilbud på aktivitetsområdet ved leder af aktivitet og frivillige Lone Nørgaard Larsen

12.30

Mødet afsluttes

Beslutning

A) Institutionsbesøg

Besøg på Margrethelunds aflastningspladser og på Hellevadlund Rehabiliteringscenter gennemført

B) §83a

Gennemgang af, hvordan forløb gennemføres, og hvordan der samarbejdes herom mellem myndighed og udfører

C) Personalesituationen indenfor ældreområdet

Drøftelse af mulighed for fastholdelse af medarbejdere, mulighederne for etablering af kommunalt vikarkorps og mulighederne for at få flere medarbejdere til at gå på fuld tid

D) Bestyrelser på plejecentre

Skriftlig orientering om status fremgår af vedlagte plancher

E) Orientering om demensområdet

Drøftelse af indsatser og opgaver i forhold til borgere med demens

Udvalget ønsker belyst, hvilke omkostninger der vil være ved at “frikøbe” de særligt skærmede pladser i Valdemarsgade, og dermed undgå behovet for lejekontrakter i disse boliger

F) Evt.

NK Care er efter eget ønske ophørt som leverandør hos Brønderslev Kommune. Der er lavet en kontrolleret overgang til ny leverandør for de berørte borgere

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 28. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer