Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 27. april 2020
Lokale: Videomøde via teams
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Fremrykning af anlægsarbejder


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af dagsordenpunkt fra udvalgsmedlem Lene Hansen.

Sagsfremstilling

Lene Hansen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Økonomiudvalgets dagsorden:

Der ønskes en oversigt over, hvilke afde anlægs-, renoverings -ogvedligeholdelsesarbejder, der er vedtaget i budget 2020, der ikke er iværksat. Hvis der er arbejder fra budget 2019, der ikke er iværksat, ønskes disse medtaget.

Dernæst ønskes en drøftelse af, om det vil være muligt at fremrykke iværksættelse af disse anlægsopgaver.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 17:

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oversigt over anlægsarbejder, det er muligt at fremrykke til start i 2020.

Genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020:

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning er forvaltningen i gang med at udarbejde et notat om muligheder for fremrykning og opprioritering af anlægsarbejder til start i 2020. Notatet vil blive eftersendt.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 7:

Drøftet.

Der udarbejdes konkret oplæg på projekter, der kan fremrykkes indenfor en ramme på 20-25 mio. kr.

Oplæg fremlægges på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Lene Hansen mener, at lånefinansierede projekter skal være udover den aftalte ramme.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 27. april 2020:

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning er forvaltningen i gang med at udarbejde konkret oplæg på projekter, der kan fremrykkes indenfor en ramme på 20-25 mio. kr.

Oplæg vil blive eftersendt.

Beslutning

Indstilles godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:

  • Der afsættets yderligere 5 mio. kr. til asfaltarbejder
  • Vinduesprojekterne udvides til også at omfatte skoletoiletter, og beløbet udvides med 1 mio. kr.
  • ”Byggemodnings- og forgrønningsprojekter ved stadion….” ændres til ”Forgrønnings- og retableringsprojekter rundt om i kommunen”

Der igangsættes ansøgning om låneadgang til alle projekterne

Bilag

Til toppen


4. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 28. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer