Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 2. september 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Abud fra

Emilly Leilah K. Pedersen

Abdulaziz Mostafa Ali

Abeer Abo Kalefh

Uden afbud

Kamomo K. Ruhinduka

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Emilly Leilah K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Abeer Abo Kalefh og Kamomo K. Ruhinduka var fraværende.

Til toppen


3. Drøftelse af modersmålsundervisning og andetsprogsundervisning


Resume

Sagsforløb: IR

Drøftelse af tilbud til tosprogede børn i Brønderslev Kommune.

Formand for Børne- og Skoleudvalget Lone Birkmose Lex og chef for skole- og dagtilbud Carsten Otte er inviteret til at deltage.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formand Frede Hansen ønsker at drøfte, hvordan tosprogede børn i Brønderslev Kommune gives de bedste sproglige forudsætninger for et godt liv samt en drøftelse af andetsprogsundervisning og modersmålsundervisning.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter tilbud til de tosprogede børn i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

Emilly Leilah K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Abeer Abo Kalefh og Kamomo K. Ruhinduka var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om permanent opholdstilladelse


Resume

Sagsforløb: IR

Orientering om reglerne for permanent opholdstilladelse.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formand Frede Hansen har deltaget i et oplæg om permanent opholdstilladelse afholdt af juridisk konsulent ved Dansk Flygtningehjælp, Line Trappehave.

Oplægget omhandler en gennemgang af reglerne i udlændingeloven om permanent opholdstilladelse samt et overblik over de gældende krav og rammerne for dispensation og informationer om yderligere muligheder for rådgivning om permanent opholdstilladelse.

Formanden vil gennemgå de væsentligste regler i forhold til at opnå permanent opholdstilladelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager orientering til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Integrationsrådet, 18. februar 2021, pkt. 8:

Punktet udsættes til næste møde i Integrationsrådet.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Beslutning fra Integrationsrådet, 17. maj 2021, pkt. 5:

Punktet udsættes til næste møde i Integrationsrådet.

Martin Bech, Abdulaziz M. Ali, Abeer Abo Kalefh, Salah-Eldin El-Awad, Emilly L.K.Pedersen, Henrik Lund og Bodil Thomsen var fraværende. .

Beslutning

Frede gennemgik reglerne for opnåelse af permanent opholdstilladelse.

Emilly Leilah K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Abeer Abo Kalefh og Kamomo K. Ruhinduka var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Nordjyllands Politikreds har udarbejdet en status på ungdomskriminaliteten i Brønderslev Kommune fra 2018 til 2020.

Rapporten viser et fald i kriminalitetsudviklingen med undtagelse af færdselssager, hvilket skyldes flere aktioner rettet mod unge knallertkørere.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Politikreds har udarbejdet en ungdomskriminalitetsanalyse for Brønderslev Kommune.

Analysen viser et fald i kriminalitetsudviklingen fra 2018 til 2020. Dog ses en stigning i antallet af færdselssager, hvilket ifølge politiet skyldes flere aktioner rettet mod unge knallertkørere.

Den hyppigste form for kriminalitet blandt de 15-24-årige i Brønderslev Kommune ses på færdselsområdet. Blandt de 10-14-årige er butikstyveri den mest hyppige form for kriminalitet med 35 sigtelser i 2020.

Andelen af unge under 18 år, der har været sigtede i 2020, er højere i Brønderslev Kommune sammenlignet med Nordjyllands politikreds. Dette ses igen at hænge sammen med aktionerne på færdselsområdet, som der har været fokus på i Brønderslev Kommune.

Der ses færre børn og unge i Brønderslev Kommune end i Nordjyllands Politikreds, der er gengangere, dvs. at de har flere sigtelser indenfor et år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. august 2021, pkt. 15:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Beslutning fra Integrationsrådet den 2. september 2021, pkt 5

Orienteringen blev taget til efterretning.

Emilly Leilah K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Abeer Abo Kalefh og Kamomo K. Ruhinduka var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen orienterer om arrangement med Sofie Jama.

Arrangementet afholdes den 15. september kl. 15.00 i AOF´s undervisningslokaler i Grønnegade.

Beslutning

Sagen er taget til orientering.

Emilly Leilah K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Abeer Abo Kalefh og Kamomo K. Ruhinduka var fraværende.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Der bliver spurgt til, om der gøres en særlig indsats for at udbrede viden om vaccination. Hvilket kan bekræftes, da der er tilbud fra regionen om lokal vaccinationsprogram, samt udbredelse af viden omkring vigtigheden af at blive vaccineret.

Emilly Leilah K. Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Abeer Abo Kalefh og Kamomo K. Ruhinduka var fraværende.

Til toppen

Opdateret 3. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer