Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 26. marts 2019
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen og Jonna Jacobsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Repræsentation i Midtbyråd Dronninglund og Midtbyråd Brønderslev


Resume

Sagsforløb: HAR

Midtbyrådene er forankret under Teknik- og Miljøudvalget og Handicaprådet har en repræsentant i hvert råd.

Handicaprådet skal formelt godkende repræsentanter for Handicaprådet i Midtbyråd Dronninglund og Midtbyråd Brønderslev.

Sagsfremstilling

Handicaprådet er på nuværende tidspunkt repræsenteret i Midtbyråd Brønderslev af Per Dissing og i Midtbyråd Dronninglund af Elly Henriksen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter og formelt godkender repræsentationen i de to Midtbyråd.

Beslutning

Handicaprådet godkender repræsentation ved Per Dissing og Elly Henriksen.

Til toppen


4. Årsrapport om velfærdsteknologi 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/HAR/ÆR

Velfærdsteknologi er et område, som Sundhed og Velfærd har øget fokus på henover de sidste par år.

Det er der kommet mange nye og spændende projekter ud af, som årligt bliver samlet i en årsrapport.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2018 indeholder en beskrivelse af de nye projekter, der blev igangsat i 2018 og/eller fortsat afprøves i 2018 efter at være blevet igangsat i 2017 samt de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

Rapporten indeholder også en kort liste over de produkter/projekter, som har været i en undersøgelsesfase i 2018, men som der først tages endelig stilling til i 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 4:

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet tager årsrapporten til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til nye sagsbehandlingstider for Visitationen - Ældre og Hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR/HAR

Der er udarbejdet forslag til nye sagsbehandlingstider for Visitationen - Ældre og Hjælpemidler.

Ældreomsorgsudvalget har godkendt forslaget.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgets møde den 6. februar 2019 blev udvalget orienteret om sagsbehandlingstiderne i henholdsvis Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn samt Aalborg kommuner som en del af den fortløbende drøftelse af sagsbehandlingstiderne i Visitationen. Der er nu udarbejdet forslag til nye sagsbehandlingstider i Visitationen - Ældre og Hjælpemidler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 6:

Godkendt.

Sagen sættes på det kommende møde i Ældrerådet.

Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet finder, at det er fint, at der fastsættes sagsbehandlingstider. Handicaprådet anbefaler, at der løbende følges op på, at sagsbehandlingstiderne overholdes.

Handicaprådet anbefaler, at borgerne hurtigst muligt får besked i de situationer, hvor sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: HAR

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019 igangsættes processen med beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Den overordnede tidsplan for budget 2020 sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april 2019 at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget bliver orienteret i møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

I følge tidsplanen skal Handicaprådet høres i juni og september 2019.

Stabsforvaltningen foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager tidsplanen til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2019.

Fremsendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum har samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Med denne sag følger nøgletal på:

  • Voksenhandicappede mv.
  • Sundhed

Nøgletallene kan bruges som inspirationskilde til drøftelse i de politiks udvalg herunder, hvorvidt der er nøgletal, der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække evt. besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter de relevante nøgletal.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 7:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orientering til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Orientering om indlevering af kørselssedler mv.

Beslutning

Orientering om indlevering af kørselssedler mv.

Orientering fra Formanden:

  • Næste gang - kort tema om BPA
  • Taleinstituttet – vil gerne orienteres på næste møde om beslutningen i Byrådet.

Til toppen

Opdateret 27. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer