Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 24. juni 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Fridolin Laager, Karsten Frederiksen, Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz og Per Dissing – Suppleant Lars Peder mødt - var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Fridolin Laager, Karsten Frederiksen, Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz og Per Dissing – Suppleant Lars Peder mødt - var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2020 - høring af råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: HAR

Forslag til råderumspuljer udsendes til høring.

Handicaprådet bedes udarbejde høringssvar indenfor rådets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at udsende de forslag til råderumspulje, der er indkommet fra fagudvalgene til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Fristen for indsendelse af høringssvar er den 1. august 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet udarbejder høringssvar.

Beslutning

Fridolin Laager og Per Dissing har sendt bemærkninger på mail forud for mødet. Bemærkningerne indgik som en del af de samlede drøftelser.

Handicaprådet udarbejdede på mødet høringssvar som fremsendes til administrationen.

Fridolin Laager, Karsten Frederiksen, Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz og Per Dissing – Suppleant Lars Peder mødt - var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Høring af ski-aftale genbrugshjælpemidler


Resume

Sagsforløb: HAR, ÆR

Brønderslev Kommune er en del af et fælles udbud (SKI-aftale) på standard genbrugshjælpemidler så som rollatorer, elscootere, senge, madrasser og toilet-/badestole. På nuværende tidspunkt er udbudsmaterialet i høring.

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Genbrugshjælpemidler er et område, der falder under servicelovens § 112. Det betyder, at genbrugshjælpemidler er underlagt servicelovens bestemmelser, der sammen med den sociale retssikkerhedslov stiller en række krav til processen for udarbejdelsen af aftalen bl.a. brugerinddragelse og høring af det kommunale handicapråd.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har i samråd med relevante handicaporganisationer inddraget repræsentanter for brugerne fra henholdsvis Dansk Handicapforbund og Hjernesagen.

Sammen med brugeren har der været fokus på at afdække, hvilke krav der bør stilles til produkterne på aftalerne, for at de passer til brugernes behov. Brugerrepræsentanternes input blev givet forud for arbejdet med kravsspecifikationerne. Derved var der ikke på forhånd en holdning til, hvilke krav der ville være relevante at stille og på den måde sikre reel lydhørhed overfor brugerens input.

Aftalen omfatter fem kategorier indenfor genbrugshjælpemidler, og er opdelt i 16 delaftaler på produktniveau. Kategorierne er fordelt som følger:

Rollatorer

Delaftale 1: Standardrollatorer

Delaftale 2: Sideværtssammenklappelig rollator

Delaftale 3: Terrængående rollator

El-scootere

Delaftale 4: El-scootere, manuel styring, Klasse B

Delaftale 5: El-scootere, manuel styring, Klasse C

Senge

Delaftale 6: Indstillelig seng, 4-delt liggeplade, motoriseret

Madrasser

Delaftale 7: Tryksårsforbyggende luftmadrasser, statiske

Delaftale 8: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, dynamiske

Delaftale 9: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske kategori 2

Delaftale 10: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske kategori 4

Toilet og bad

Delaftale 11: Toilet-/badestole med hjul

Delaftale 12: Toilet-/badestole med hydraulisk sædetiltning

Delaftale 13: Toilet-/badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetiltning

Delaftale 14: Badetaburetter med mulighed for ryglæn

Delaftale 15: Forhøjertoiletsæder, fastmonteret

Delaftale 16: Toiletsæde med armlæn

Hver delaftale udbydes som en flerleverandøraftale efter en kaskademodel. Det betyder, at der indenfor hver delaftale er flere leverandører, der tilbyder de pågældende produkter på delaftalen. Det giver mulighed for, at fx små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret inden for et af områderne, kan byde ind på den relevante delaftale.

Det forventes, at der tildeles tre leverandører på hver delaftale. Leverandørerne tildeles efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Fridolin Laager, Karsten Frederiksen, Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz og Per Dissing – Suppleant Lars Peder mødt - var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Fridolin Laager, Karsten Frederiksen, Line Vanggaard Pedersen, Margit Chemnitz og Per Dissing – Suppleant Lars Peder mødt - var fraværende.

Til toppen

Opdateret 25. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer