Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 5. november 2019
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Beskæftigelsesplan 2020 - høring


Resume

Sagsforløb: HAR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2020.

Integrationsrådet, Handicaprådet, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) og LO Brønderslev-Dronninglund er inviteret til drøftelse af beskæftigelsesplanen på fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. november 2019.

Udkast til beskæftigelsesplan 2020 fremsendes til Handicaprådet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet en beskæftigelsesplan for 2020, som giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske målsætninger i Brønderslev Kommune.

Der er udvalgt tre lokale mål, som danner rammen for beskæftigelsesplanen for 2020.

Mål 1: Virksomhedernes skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelsen har de seneste år været stigende i Danmark, og selv om udviklingen på arbejdsmarkedet sker i et langsommere tempo end tidligere, forventes fortsat en positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Den stigende beskæftigelse og deraf faldende ledighed udfordrer virksomhedernes rekruttering af særligt faglig arbejdskraft.

Job- og UngeCentret spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. I 2020 vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på, sammen med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og målrette opkvalificeringsindsatsen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Mål 2: Flere unge skal i uddannelse og job

De kommunale ungeindsatser (KUI) fik med en ny lov i august 2019 det fulde ansvar for at koordinere de unges forløb frem mod uddannelse eller job. Et centralt element i denne sammenhæng er samarbejdet med den nye forberedende grunduddannelse (FGU), som UngeCentret vil have fokus på at udbygge i 2020. I lyset af behovet for faglært arbejdskraft vil fokus på ungeområdet også være at styrke de unges valg og gennemførsel af erhvervsfaglige uddannelser.

Mål 3: Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet

Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Ved hjælp af begrænsede sagsstammer og en håndholdt, virksomhedsrettet indsats vil Job- og UngeCentret arbejde målrettet på, at flere borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem lønnede timer på enten fuld tid eller færre timer afhængig af den enkelte borgers situation.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål for 2020 vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder:

  • Indsatsen for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil søge at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap gennem øget viden om og brug af de kompenserende ordninger. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

  • Indsatsen for flygtninge og familiesammenførte

På integrationsområdet har Brønderslev Kommune de seneste år haft succes med at bringe flere borgere i job og uddannelse. I marts 2019 trådte en ny lovgivning i kraft, som har fokus på, at flygtninges ophold i Danmark er midlertidigt, og de forventes at rejse hjem, når forholdene i hjemlandet tillader det. Job- og UngeCentret vil i 2020 udbrede kendskabet til repatriering og fortsat arbejde målrettet med den virksomhedsrettede indsats, hvor fokus især vil være på at øge kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tidsplan for behandling af beskæftigelsesplan 2020

4. november 2019

1. udkast sendes i høring

13. november 2019

1. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

13. november 2019

Fælles temamøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Det lokale Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet

25. november 2019

Skriftlig høringsfrist

4. december 2019

2. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

18. december 2019

Godkendelse i Byrådet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Handicaprådet drøfter første udkast til beskæftigelsesplanen for 2020.

Personale

Ingen

Beslutning

Handicaprådet vurderer, at det er et fint udkast til beskæftigelsesplan. Det er positivt, at der er fokus på øgede jobmuligheder for borgere med handicap og borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (suppleant Klaus Klæstrup mødt).

Bilag

Til toppen

Opdateret 6. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer