Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 3. december 2019
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Input til Nordjysk Socialaftale 2021-2022


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på tværs af kommunerne på det specialiserede socialområde. Den nuværende nordjyske socialaftale løber til og med 2020 og arbejdet med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 er i gang. I den forbindelse ønsker Den Administrative Styregruppe på socialområdet en drøftelse i kommunerne af fokusområderne for den kommende socialaftale.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til drøftelse.

Direktør Henrik Aarup-Kristensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den Administrative Styregruppe på socialområdet har udpeget en vision og tre fokusområder, der skal understøtte visionen. For at sikre at vision og fokusområderne giver mening i en lokal sammenhæng, ønskes der en drøftelse i relevante råd og udvalg i kommunerne.

Vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2020:

“Alle borgere skal have muligheden og redskaberne til at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt. Kommunerne og regionen skal understøtte borgerens egenmestring gennem dialog mellem myndighed, driftsherrer, borgeren og om muligt borgerens netværk”.

Den Administrative Styregruppe har udpeget tre fokusområder, der kan understøtte borgerens vej mod øget egenmestring:

  • Fokusområde 1: Den gode alderdom for borgere med et handicap
  • Fokusområde 2: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien
  • Fokusområde 3: Hvordan udvikles de bedste og billigste tilbud i Nordjylland?

Sekretariat for Nordjysk Socialaftale har sendt en række spørgsmål, som kan bruges som udgangspunkt for drøftelserne i Handicaprådet.

Spørgsmål til visionen.

  1. Hvilket fokus på egenmestring giver mening af have på tværs af de nordjyske kommuner?
  2. Hvad ønskes ændret i forhold til den nuværende vision?

Den Administrative Styregruppe på socialområdet ønsker at bibeholde en vision om øget egenmestring. Det er et fokus, som kræver en flerårig indsats, og som ikke er blevet mindre aktuelt med den stigende tilgang på det specialiserede socialområde.

Spørgsmål til fokusområderne

  1. Hvad giver mening at samarbejde om i fællesskab, og hvad giver mening, at den enkelte organisation selv tager sig af?
  2. Hvilken politisk retning ønskes der for de enkelte fokusområder?
  3. Er der forslag til fælleskommunale initiativer for de enkelte fokusområder?
  4. Er der særlige vinkler og perspektiver, der bør tages højde for under de enkelte fokusområder?

Det videre forløb

Kommunerne sender kommentarer til Sekretariatet for Nordjysk Socialaftale senest den 20. januar 2020 på baggrund af drøftelser i Handicaprådet og udvalg.

Den 3. februar 2020 afholdes der en politiks visionsdag, hvor den endelige retning for fokusområderne udpeges. Handicaprådet i Brønderslev Kommune er inviteret til at deltage.

Efter den politiske visionsdag udarbejdes Nordjysk Socialaftale 2021-2022, hvorefter den vil blive behandlet i sommeren 2020 i KKR, Kontaktudvalget og de politiske udvalg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter vision og fokusområder for Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Bilag

Til toppen

Opdateret 27. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer