Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 7. september 2020
Lokale: Kantinen - Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Der var afbud fra deres suppleanter.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Lars Peter Petersen var fraværende. Suppleant Elly Henriksen mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Der var afbud fra deres suppleanter.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Lars Peter Petersen var fraværende. Suppleant Elly Henriksen mødet.

Til toppen


3. Budget 2021 - høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: HAR

Budget til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje udsendes til høring.

Handicaprådet anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje fremsendes hermed i høring.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Materialet fremsendes inden mødet.

Frist for høringssvar er 11. september kl. 12.00

Beslutning

Økonomichef Kai Ø Christensen gav på mødet en gennemgang af budgetforslag 2021.

Handicaprådet ser gerne at høringsfasen bliver længere således, at medlemmerne af rådet får mulighed for at forberede sig tilstrækkeligt inden mødet.

Handicaprådet tager råderumsforslagene til efterretning, og der udarbejdes ikke særskilt hørringsvar.

Handicaprådet ønsker STU og ledsagerordningen til drøftelse på et kommende møde.

Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Der var afbud fra deres suppleanter.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Lars Peter Petersen var fraværende. Suppleant Elly Henriksen mødet.

Bilag

Til toppen


4. Spørgsmål omkring BPA-håndbogen


Resume

Sagsforløb: HAR

Formanden for Handicaprådet har stillet spørgsmål til Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd i forhold til BPA-håndbogen.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har stillet spørgsmål om, hvorfor BPA-håndbogen er fjernet fra kommunens hjemmeside, og hvor langt man er med revision af BPA-håndbogen. Handicaprådet har tidligere givet udtryk for, at man ønsker BPA-håndbogen tilbage på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har afgivet følgende svar:

"Der bliver ikke lavet en ny BPA-håndbog, og der henvises til https://bpa-arbejdsgiver.dk, som er en meget sigende hjemmeside som løbende opdateres."

Der bliver sendt et mere uddybende svar til Handicaprådet inden mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager svaret til efterretning.

Beslutning

Karsten Frederiksen refererer på mødet til en artikel fra muskelsvindfonden fra den 28. februar 2019. Handicaprådet ønsker problematikkerne i artiklen belyst på næste møde.

Handicaprådet finder det problematisk, at kommunen i deres skriftlige materiale henviser til den udleverede håndbog, når håndbogen ikke findes. Handicaprådet ønsker forsat at der findes en elektronisk håndbog på hjemmesiden.

Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Der var afbud fra deres suppleanter.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Lars Peter Petersen var fraværende. Suppleant Elly Henriksen mødet.

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Næste møde forlænges.

Karsten Frederiksen og Christen Bager deltog ikke under punktet eventuelt.

Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Der var afbud fra deres suppleanter.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Lars Peter Petersen var fraværende. Suppleant Elly Henriksen mødet.

Til toppen

Opdateret 8. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer