Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 12. oktober 2021
Lokale: Lokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Peter Stecher, Bettina Bøcker Kjeldsen, Line Vanggaard Pedersen og Elly Henriksen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Peter Stecher, Bettina Bøcker Kjeldsen, Line Vanggaard Pedersen og Elly Henriksen var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om Budget 2022


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet orienteres om Budget 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet i Brønderslev Kommune har indgået en budgetaftale for budget 2022.

Handicaprådet skal på mødet orienteres om indholdet af Budget 2022.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomichef Jan Clemmesen gennem gik Budget 2022.

Handicaprådet fik mulighed for at stille afklarende spørgsmål undervejs.

Handicaprådet tog orientering til efterretning.

Peter Stecher, Bettina Bøcker Kjeldsen, Line Vanggaard Pedersen og Elly Henriksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Handicapprisen 2021


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet skal drøftet principperne for uddeling af Handicapprisen 2021.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune uddeler årets Handicappris den 3. december 2021 i forlængelse af mødet i Handicaprådet.


Med uddeling af Handicapprisen ønsker Handicaprådet at synliggøre de mange gode indsatser og kræfter, der arbejder for og med borgere med handicap i Brønderslev Kommune fx i forhold til uddannelse, beskæftigelse, tilgængelighed, kommunikation, inklusion eller offentlig og privat service.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter principperne for uddelingen af Handicapprisen.

Beslutning

Rammerne for uddeling af Handicapprisen blev drøftet.

Peter Stecher, Bettina Bøcker Kjeldsen, Line Vanggaard Pedersen og Elly Henriksen var fraværende.

Til toppen


5. Spørgsmål fra Formanden for Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR

Formanden for Handicaprådet, Fridolin Laager, har sendt en række spørgsmål til Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet, Fridolin Laager, har sendt følgende spørgsmål til Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd. Fagforvaltningen har udarbejdet svar som fremgår under hvert spørgsmål.

Tomme lejligheder, hvor bliver de konteret?

Svar: Udgifter til tomme lejligheder bliver konteret under Visitation, det specialiserede voksenområde.

Hvor mange vikartimer bliver der brugt, og hvor bliver de konteret?

Svar: Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et notat som beskriver vikarforbruget i 2019, som er vedhæftet som svar på spørgsmålet. Et tilsvarende notat for vikarforbruget i 2020 er under udarbejdelse.

Hvem kontrollerer, om borgerne for de visiterede ydelser?

Svar: Borger har mulighed for at henvende sig til visitationen, hvis de oplever ikke at få det, de er visiteret til. Visitationen har en fast procedure for behandling af borgerklager.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Handicaprådet drøftede problemstillingen vedrørende tomme boliger.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Stecher, Bettina Bøcker Kjeldsen, Line Vanggaard Pedersen og Elly Henriksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet

Peter Stecher, Bettina Bøcker Kjeldsen, Line Vanggaard Pedersen og Elly Henriksen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 13. oktober 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer