Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 20. januar 2020
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

John Erik Jensen var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 18. november 2019.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referat fra mødet den 18. november 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået.

John Erik Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Etablering af venstresvingsbaner i Østergade i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Fagforvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at etablere venstresvingsbaner i Østergade ud for Vendsysselsgade og Vester Kærvej, i forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik.

Den øgede trafikbelastning i krydset Østergade-Vendsysselsgade kan forårsage farlige situationer i det nuværende vigespor i midterrabatten, når trafikanter samtidigt skal svinge til venstre mod Vendsysselsgade og Vester Kærvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal bevilliges 55.000 kr. til ændring af vejafmærkningen i Østergade.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik (Aldi) i Østergade vurderer fagforvaltningen, at det er nødvendigt at etablere venstresvingsbaner i Østergade ud for Vendsysselsgade og Vester Kærvej.

Den øgede trafikbelastning i krydset Østergade-Vendsysselsgade kan forårsage farlige situationer i det nuværende vigespor i midterrabatten, når trafikanter på Østergade samtidigt skal svinge til venstre mod Vendsysselsgade og Vester Kærvej.

Fagforvaltningen har udarbejdet en vejafmærkningsplan for etablering af venstresvingsbaner i Østergade. Planen er godkendt af Nordjyllands Politi.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget godkender etablering af venstresvingsbaner i Østergade, og at anlægsomkostningen på 55.000 kr. prioriteres af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstillet som foreslået.

John Erik Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Lukket punkt:


Til toppen


5. Opsætning af 60 km/t på Geråvej i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig vedrørende placering af byzonetavlerne på Geråvej i Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler af til opsætning en lokal hastighedsbegrænsning på Geråvej i Dronninglund.

Sagsfremstilling

En borger har via 'Giv et praj' ansøgt om at få byzonetavler på Geråvej i Dronninglund flyttet længere mod syd.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet sagen med Nordjyllands Politi. Da strækningen ikke har bymæssig karakter, må der ikke anvendes byzonetavler. Som alternativ har Nordjyllands Politi godkendt opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på strækningen forbi de nye udstykninger Sølunden og Søtoften.

Projektet med opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning på Geråvej skønnes at koste 16.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget prioriterer 16.000 kr. af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet 2020 til opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Geråvej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstillet som foreslået.

John Erik Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om fuldt stop i krydset V. Hassingvej og Tryvej


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Efter dialogmøde i Try den 27. juni 2019 har Try og Omegns Beboerforening tilkendegivet, at de ønsker, at der ses på krydset V. Hassingvej og Tryvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til etablering af 'Stop' i krydset V. Hassingvej og Tryvej.

Sagsfremstilling

Efter dialogmøde i Try den 27. juni 2019 har Try og Omegns Beboerforening tilkendegivet, at de ønsker, at der ses på krydset V. Hassingvej og Tryvej. De oplever, at nogle bilister overser deres vigepligt fra V. Hassingvej, og derved skabes farlige situationer i krydset.

I perioden fra 2010-2019 er der politiregistreret 3 ulykker i krydset, hvoraf en er en personskadeulykke og to er materielskadeulykker.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet sagen med Nordjyllands Politi. Nordjyllands Politi har godkendt, at der i krydset V. Hassingvej og Tryvej kan etableres Stop på grund af oversigtsforholdene. Derudover skal der flyttes rundt på skilte mv. for at synliggøre krydset.

Etablering af Stop skønnes at koste 35.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget prioriterer 35.000 kr. af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet 2020 til etablering af Stop i krydset V. Hassingvej og Tryvej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstillet som foreslået.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø undersøger i samråd med Nordjyllands Politi, om det er muligt at flytte busskuret fra V. Hassingvej til Tryvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterede om, at der inden for de næste par uger opsættes to gadelamper i krydset V. Hassingvej og Tryvej.

John Erik Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ændring af hastighedsbegrænsningen i Landbolyst


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Efter dialogmøde i Try den 27. juni 2019 har Try og Omegns Beboerforening tilkendegivet, at de ønsker, at der ses på oversigtsforholdene i krydset i Landbolyst.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning og stedzonetavler i Landbolyst.

Sagsfremstilling

Efter dialogmøde i Try den 27. juni 2019 har Try og Omegns Beboerforening tilkendegivet, at de ønsker, at der ses på oversigtsforholdene i krydset Landbolystvej / Tryvej / Bollegade. De oplever, at nogle bilister fra Landbolystvej kigger efter andre køretøjer mod øst over markerne før byen, og derefter glemmer at orientere sig ved vigepligten i krydset.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet sagen med Nordjyllands Politi og har vurderet, at der i Landbolyst kan opsættes en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t i stedet for den nuværende 60 km/t på grund af de begrænsede oversigtsforhold i krydset.

Opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t og stedzonetavler skønnes at koste 14.500 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget prioriterer 14.500 kr. af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet 2020 til opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t og stedzonetavler i Landbolyst.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstillet som foreslået.

John Erik Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ønske om flytning af byzonetavler i Thorup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

På dialogmøde i Thorup den 25. juni 2019 fremkom ønske om flytning af byzonetavler væk fra byen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til flytning og opsætning af byzonetavler i Thorup.

Sagsfremstilling

På dialogmøde i Thorup den 25. juni 2019 fremkom ønske om flytning af byzonetavler væk fra byen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet sagen med Nordjyllands Politi. Nordjyllands Politi har godkendt flytning og opsætning af byzonetavler i Thorup.

Projektet skønnes at koste 20.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget prioriterer 20.000 kr. af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet 2020 til flytning og opsætning af byzonetavler i Thorup.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstillet som foreslået.

John Erik Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet drøftede henvendelse fra borger om tung trafik på Tolstrupvej i Brønderslev. Sagen tages op på næste møde, hvor borgeren også deltager.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø undersøger, om det er muligt at opsætte en lokal hastighedsbegrænsning i Stagsted. Under Hjallerup Marked opsættes en midlertidig lokal hastighedsbegrænsning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterede om, at der i 2020 også arbejdes på en kampagne i samarbejde med de andre nordjyske kommuner.

John Erik Jensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 23. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer