Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 20. maj 2020
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 20. januar 2020.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referat fra mødet den 20. januar 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Klage over trafik på Tolstrupvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger klager over den tunge trafik på Tolstrupvej i Brønderslev, og ønsker, at hastigheden sættes ned, og at parkering på vejen bliver tilladt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en proces for at afdække mulighederne for at reducere den tunge trafik på Tolstrupvej i Brønderslev.

Sagsfremstilling

En borger klager over den tunge trafik på Tolstrupvej i Brønderslev, og ønsker, at hastigheden sættes ned, og at parkering på vejen bliver tilladt.

Tolstrupvej er placeret indenfor byzonen, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t.

Tolstrupvej er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som trafikvej i byen. En trafikvej i byen er defineret som:

"Trafikveje i byerne skal sikre fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byen føres videre fra byernes lokalveje.

En trafikmåling foretaget ud for Tolstrupvej 26 i januar 2020, viste en årsdøgnstrafik på 4.172 køretøjer, hvoraf ca. 9 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 47 km/t og en 85 % percentil (den hastighed, som 85 % kører med) på 56 km/t, 66,9 % kører under 50 km/t, 29,3 % kører mellem 50-60 km/t, 3,3 % kører mellem 60-70 km/t og 0,5 % kører over 70 km/t.

En tilsvarende trafiktælling ud for Tolstrupvej 28 i marts 2013, viser en årsdøgnstrafik på 3.534 køretøjer, hvoraf ca. 7,8 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 51 km/t og en 85 % percentil på 59 km/t, 46,1 % kører under 50 km/t, 42,7 % kører mellem 50-60 km/t, 9,7 % kører mellem 60-70 km/t og 1,5 % kører over 70 km/t.

En sammenligning af målingerne i 2013 og 2020 viser, at årsdøgnstrafikken er steget med ca. 18 %, og at andelen af tung trafik er steget med ca. 15 %. Samtidigt viser målingerne, at gennemsnitshastigheden er reduceret med ca. 8 %, og den hastighed, som 85% kører med, er reduceret med ca. 5 %. Sammenligningen viser desuden, at ca. 45 % flere bilister overholder fartgrænsen på 50 km/t sammenlignet med målingerne i 2013.

I perioden 2009 - 2018 er der 1 politiregistreret ulykke på strækningen, hvor føreren fik et ildebefindende, og påkørte tre biler.

I det omfang vejen skal lukkes for tung trafik, skal der udarbejdes en trafikanalyse for at afklare, hvor den tunge trafik i fremtiden skal køre ind og ud af byen. Forvaltningen har ikke kompetence til at udarbejde en trafikanalyse, derfor er det nødvendigt at afsætte midler til køb af ydelser fra ekstern rådgiver. En trafikanalyse koster i størrelsesorden 100.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Tolstrupvej opretholdes som trafikvej i byen hvor den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det blev bemærket, at der er fremkommet mange klager fra beboerne på Tolstrupvej.

Der bør udarbejdes et forslag til skiltning af området, så den tunge trafik mellem Hjørringvej og rundkørslen ved Ndr. Omfartsvej begrænses mest muligt.

Bilag

Til toppen


4. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling
  • Orientering om henvendelse fra ejer af Ålborgvej 666 i Flauenskjold vedr. gener fra trafikken på Ålborgvej.
Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet er enig i forvaltningens tilkendegivelser.

Til toppen


5. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen

Opdateret 27. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer