Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 6. juni 2018
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, 9700 Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Martin Bech deltog i mødet fra kl. 16 til kl. 16.30

Til toppen


2. Udarbejdelse af Frivillighåndbog


Resume

Sagsforløb: FR

Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådets medlemmer gennemlæser Brønderslev Kommunes Foreningshåndbog 2018 som inspiration til at udarbejde en Frivillighåndbog.

Frivilligrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådets medlemmer gennemlæser Brønderslev Kommunes Foreningshåndbog 2018 som inspiration til at udarbejde en Frivillighåndbog.

Formand for Frivilligrådet Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådet tager stilling til forslaget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Frivilligrådet laver en Frivillig Håndbog. For at skabe ejerskab omkring håndbogen hos foreningerne, udarbejdes den som en skabelon over aktuelle emner, hvorefter foreningerne selv arbejder videre og udfylder håndbogen efter rammerne.

Håndbogen bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Opgaverne deles ud blandt Frivilligrådet, så alle bidrager til arbejdet med skabelonen. Knud Jørgensen laver oversigt over økonomi. Punktet kan bruges som inspiration.

Frivilligrådet mangler overblik over foreningerne i kommunen. Disse oplysninger findes frem og tilsendes via mail, hvis det er muligt.

Oversigt over udlån af udstyr foreninger imellem, kan være en ide til Håndbogen.

Frivilligrådet kan forenkle proceduren for de frivillige, når der skal laves større arrangementer, ved at lave en drejebog til arrangementsafholdelse, som kan indgå i Frivillighåndbogen.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Planlægning af Frivillig Fredag 2018


Resume

Sagsforløb: FR

Frivillig Fredag er i år den 28. september 2018.

Sparekassen Vendsyssel sponsorerer Frivilligprisen, som uddeles på Frivillig Fredag.

Frivilligrådet skal tage stilling til afvikling af Frivillig Fredag 2018.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er i år den 28. september 2018.

Sparekassen Vendsyssel sponsorerer Frivilligprisen, som uddeles på Frivillig Fredag.

Inspiration til Frivillig Fredag kan hentes her: http://www.frivilligfredag.dk/inspiration/nye-samarbejdspartnere.

Formand for Frivilligrådet Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådet planlægger afviklingen af Frivillig Fredag 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sparekassen Vendsyssel sponsorer Frivillig Prisen igen i 2018. Frivilligrådet vil gøre mere ud af at synliggøre Sparekassens bidrag.

Frivilligrådet ønsker et samarbejde mellem foreninger, erhvervsliv og kommunen om at lave en Frivillig Børs i 2019.

Frivillig fredag i 2018 har et budget på 10.000 kr. Økonomiudvalget ønsker ikke at give ekstra tilskud til afholdelse af Frivillig Fredag.

Frivilligrådet holder et ekstraordinært møde, der kun omhandler Frivillig Fredag. Mødet afholdes den 26. juni 2018 på Grønningen, Bredgade 55, 9700 Brønderslev kl. 16.45.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Udarbejdelse af plan for rådets arbejde i valgperioden


Resume

Sagsforløb: FR

Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådet udarbejder en plan for Frivilligrådets arbejde i indeværende valgperiode.

Frivilligrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådet udarbejder en plan for Frivilligrådets arbejde i indeværende valgperiode.

Formand for Frivilligrådet Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådet tager stilling til forslaget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Frivilligrådet vil lave en Frivillig Børs i 2019.

Frivilligrådet vil lave en Frivillighåndbog.

Synliggørelse af Frivilligrådet i Brønderslev Kommune.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Hvad har de politiske udvalg arbejdet med siden sidst?


Resume

Sagsforløb: FR

Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådets medlemmer får til opgave og orientere sig i et politisk udvalgsarbejde og orientere resten af Frivilligrådet. Dagsordenspunkt foreslås at være et fast dagsordenspunkt på alle møder.

Frivilligrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådets medlemmer får til opgave og orientere sig i et politisk udvalgsarbejde og orientere resten af Frivilligrådet. Dagsordenspunkt foreslås at være et fast dagsordenspunkt på alle møder.

Formand for Frivilligrådet Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådet tager stilling til forslaget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Frivilligrådet skal være opmærksom på, hvad der er på dagsordenen i de forskellige udvalg.

Derfor foreslår Knud Jørgensen, at alle medlemmer i Frivilligrådet bidrager til at holde rådet orienteret ved at følge udvalgsarbejdet.

Udvalgene blev fordelt således:

Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Ældreomsorgsudvalget : Knud Jørgensen

Børn- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


6. Hvad er der sket i de repræsenterede foreninger siden sidst?


Resume

Sagsforløb: FR

Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådets medlemmer får til opgave og orientere sig i de foreninger der er repræsenteret og orientere resten af Frivilligrådet. Dagsordenspunkt foreslås at være et fast dagsordenspunkt på alle møder.

Frivilligrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådets medlemmer får til opgave og orientere sig i de foreninger der er repræsenteret og orientere resten af Frivilligrådet. Dagsordenspunkt foreslås at være et fast dagsordenspunkt på alle møder.

Formand for Frivilligrådet Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådet tager stilling til forslaget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Frivilligrådet ønsker at påbegynde en rundtur for at afholde møder i lokalområderne. Tanken er at annoncere møderne på forhånd, således at de lokale foreninger har mulighed for at deltage i møderne og bidrage med deres situation, aktiviteter eller andet, der er relevant for foreningerne.

Der skal ikke et fast punkt på dagsordenen vedrørende orientering om foreningerne.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


7. Hvad skal der orienteres om i pressen?


Resume

Sagsforløb: FR

Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådets medlemmer drøfter hvad pressen skal orienteres om efter Frivilligrådets møde. Dagsordenspunkt foreslås at være et fast punkt på alle møder.

Frivilligrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådets medlemmer drøfter hvad pressen skal orienteres om efter Frivilligrådets møde. Dagsordenspunkt foreslås at være et fast dagsordenspunkt på alle møder.

Formand for Frivilligrådet Knud Jørgensen foreslår, at Frivilligrådet tager stilling til forslaget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Frivilligrådet ønsker at orientere om rådets kommende besøg rundt til foreningerne i kommunen. Der blev taget et billede af Frivilligrådet og Knud Jørgensen laver teksten, der skal knyttes til.

Knud Jørgensen står for formidlingen til de forskellige medier efterfølgende.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Martin Bech orienterede om, at Social og Sundhedsudvalget har godkendt Frivilligrådets indstilling til fordelingen af §18 midlerne.

Martin Bech orienterede om, at der skal afholdes et fælles møde mellem Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget, hvor en ny model for fordeling af §18 midlerne skal diskuteres, da der er kommet 200.000 kr. yderligere til uddeling.

Frivilligrådet bør overveje og diskutere en kommende model for fordeling af §18 midlerne inden mødet med Social- og Sundhedsudvalget, således at der kan træffes en fælles beslutning på mødet. Mødet forventes at blive fastsat efter sommerferien.

Frivilligrådet ønsker at fastholde metoden for uddeling af de første 400.000 kr. som den foregår i dag, med mindre beløb til mange små foreninger. De sidste 200.000 kr. kan med fordel uddeles i større portioner til større projekter, men der bør være 2 forskellige ansøgningsfrister til de 2 puljer.

Knud Jørgensen orienterede om en henvendelse fra FDF Spejderne i Dronninglund, der har bedt om en uddybning af afslaget på deres ansøgning til §18 vedrørende startpakke, kontingent og lejrtur til 10 personer (børn i sårbare familier). Afslaget er uddybet med henvisning til at søge midler under Fritidsguiden. FDF Dronninglund har takket for en god og uddybende begrundelse og arbejder videre med at kontakte FritidsGuiden.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Næste møde i Frivilligrådet afholdes den 26. juni kl 16.45 på Grønningen, Bredgade 55, 9700 Brønderslev, og dette møde indeholder kun arrangementet Frivillig Fredag samt fastlæggelse af mødedatoer og placering af Frivilligrådets møder resten af 2018.

Dato fastsat for mødet i august: Mandag den 13. august 2018 kl. 15.30 - placering er endnu ikke fastlagt.

Mødet afsluttes kl. 18.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen

Opdateret 15. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer