Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 13. august 2018
Lokale: Rosendalcentret i Agersted
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


2. Frivillig Fredag 2018


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal tage stilling til afvikling af Frivillig Fredag 2018.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er den 28. september 2018.

Sparekassen Vendsyssel sponsorerer Frivilligprisen, som uddeles på Frivillig Fredag.

Frivilligrådet planlægger afviklingen af Frivillig Fredag 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der uddeles 5.000 kr. i år og pengene skal bruges til at understøtte den konkrete, frivillige sociale indsats og/eller uddannelse af frivillige i foreningen. Fremadrettet afsætter Frivilligrådet selv de 5.000 kr. til uddeling.

Tidligere prismodtagere kontaktes, med henblik på at fortælle, hvad pengene er brugt til.

Frivillig Fredag med uddeling af Frivilligprisen er i Brønderslev Hallen den 28. september 2018 fra kl. 15.00 til kl. 17.00.

Der inviteres til kagebord og underholdning. Årets tema er ”Her er vi seje sammen”.

Program for dagen:

 • Velkomst ved Frivilligrådets næstformand Niels Christian Aagaard
 • Underholdning med musik ved Underholdningsorkesteret Vendia fra Hjørring/Frederikshavn
 • Inspirationsindlæg ved Hanna Pedersen fra Aalborg
 • Indlæg ved Martin Bech, Formandfor Social- og Sundhedsudvalgeti Brønderslev Kommune
 • Fortsat underholdning med musik ved Underholdningsorkesteret Vendia fra Hjørring/Frederikshavn
 • Overrækkelse af Frivilligprisen 2018 v/Sparekassen Vendsyssel
 • Farvel og tak for i dag v/Frivilligrådets næstformand Niels Christian Aagaard

Kuglepenne ved alle borde. Under velkomsten opfordres til at notere gode ideer, forventninger og forslag til næste års Frivillig Fredags arrangement. Inden overrækkelsen af Frivilligprisen samles alle sedler ind og disse tages med til næste møde Frivilligrådet.

Programmet udarbejdes og udsendes til ansøgerne af §18 midlerne inden udgangen af august måned.

Invitation til at indstille til Frivilligprisen udsendes i uge 33. Deadline for foreningernes indstilling er den 15. september 2018.

Pressen kontaktes omkring omtale af Frivillig Fredag i Brønderslev Hallen.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om arbejdet i de politiske udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i det politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Følgende medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget : Knud Jørgensen

Orientering fra Børn- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Personale

Ingen.

Beslutning

Der var intet nyt fra de politiske udvalg.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Efterårets møder i Frivilligrådet blev aftalt som følger:

 • 17. september 2018 kl. 16.30 til kl. 18.00 – Mødet skal indeholde valg af kandidat til Frivillig prisen og Budget 2019. Mødet afholdes på Grønningen, Bredgade 55, 9700 Brønderslev
 • 21. november 2018 kl. 18 til 19.30 med efterfølgende dialog møde med foreninger fra kl. 19.30 til kl. 21.00. Dagsorden følger senere. Multihallen i Thise forsøges booket til mødet, og der udsendes invitationer til relevante foreninger primo november 2018.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Frivilligrådet ønsker en telefon- og mailliste over rådets medlemmer.

Telefon- og maillisten er som følger:

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


6. Dialog med lokale foreninger


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Frivilligrådet har inviteret de lokale foreninger til en uformel aften, hvor Frivilligrådet ønsker en dialog om arbejdet med at lede en frivillig social forening.

Frivilligrådet ønsker at have en dialog om eventuelle lokale problematikker, der kan forekomme, når foreningerne er forankret i de små lokalområder.

Dialogen starter kl. 19 og forventes afsluttet kl. 21.

Beslutning

Der var fremmødt 3 foreninger, der var repræsenteret med 4 personer. Der var en åben og positiv dialog omkring arbejdet i de frivillige sociale foreninger.

Dialogen blev afsluttet med en opsummering af de spørgsmål, som Frivilligrådet vil arbejde videre med og finde svar på.

Spørgsmålene var som følger:

 1. Kan der gives kilometerpenge, når Brønderslev Kommune beder de frivillige foreninger om at kontakte/besøge borgere i deres lokalområde?
 2. Der er et ønske om et tættere samarbejde foreningerne imellem. Kan der oprettes et foreningsregister, der er offentligt tilgængeligt?
 3. Husleje for foreninger i kommunale bygninger. Hvad er retningslinjerne for dette? Er alle foreninger lige, og hvilke retningslinjer er der for størrelsen af en eventuel husleje?
 4. Mulighed for oplysning/undervisning/orientering til alle foreninger om foreningernes mulighed for at benytte Conventus.
 5. IT-udstyr/internet/teleslynge i alle kommunens lokaler, der benyttes af frivillige.

Dialogmødet med foreningerne sluttede kl. 21.00.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 22. august 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer