Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 17. september 2018
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Matin Bech var fraværende under punkt 2, 6 og 8.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


2. Valg af kandidat til Frivillig prisen


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal vælge årets vinder af Frivillig prisen ud fra de indstillede kandidater.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er den 28. september 2018.

Sparekassen Vendsyssel sponsorerer Frivilligprisen, som uddeles på Frivillig Fredag.

Frivilligrådet skal tage stilling til, hvem der er årets vinder af Frivillig prisen ud fra de indkomne forslag fra foreningerne.

Beslutning

Knud Jørgensen blev erklæret inhabil.

Dorte Vestergård fra Sparekassen Vendsyssel uddeler frivilligprisen.

Der er indstillet 6 kandidater i alt. Frivilligrådet har valgt årets prisvinder.

Matin Bech og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2019


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådetdrøfter budget 2019.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet skal drøfte budgettet for 2019.

Beslutning

Frivilligrådet foreslår, at Brønderslev Kommune ansætter en frivilligkonsulent.

Koordinatorens arbejde skal bestå i at have overblikket over samtlige områder i kommunen og medvirke til at få mere ud af den frivillige indsats.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


4. §18 midler 2018


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet drøfter anvendelsen af de resterende §18 midler for 2018.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet ønsker at drøfte anvendelsen af de resterende 200.000 kr af §18 midlerne for 2018, hvor der samlet var afsat 600.000 kr.

I foråret er der foretaget en fordeling af de 400.000 kr. til foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde efter indsendte ansøgninger.

Frivilligrådet har givet anbefalinger til Social og Sundhedsudvalget om principper for fordeling af de resterende 200.000 kr..

Frivilligrådet ønsker en status på behandlingen af forslag til principper for den fremtidige fordeling af de 200.000 kr. som fra 2018 er tillagt § 18-puljen.

Frivilligrådet ønsker ligeledes en status på, hvornår og hvordan de resterende 200.000 kr. af § 18-midlerne for 2018 vil blive fordelt.

Beslutning

Frivilligrådet foreslår, at det samlede tilskud på 600.000 kr. opdeles i 2 puljer således:

Pulje 1:

 • Puljens størrelse er på 400.000 kr.
 • Ansøgningsfristen er den 15. marts
 • Fordelingen foregår efter nuværende retningslinjer for fordeling efter indhentning af ansøgninger

Pulje 2:

 • Puljes størrelse er på 200.000 kr.
 • Ansøgningsfristen er den 15. april
 • Tilskud ydes til større projekter (over 30.000 kr.)

For begge puljer gælder Frivilligpolitikkens formuleringer:

 • at der som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen
 • at den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • at der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der aftales fællesmøde mellem Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


5. Spørgsmål fra dialogmødet med foreninger


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal drøfte og behandle spørgsmål fra foreningerne.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet skal drøfte og behandle de spørgsmål, der blev opsamlet på mødet med foreningerne den 13. august 2018 på Rosendalscenteret.

Spørgsmålene er som følger:

 1. Kan der gives kilometerpenge, når Brønderslev Kommune beder de frivillige foreninger om at kontakte/besøge borgere i deres lokalområde?
 2. Der er et ønske om et tættere samarbejde foreningerne imellem. Kan der oprettes et foreningsregister, der er offentligt tilgængeligt?
 3. Husleje for foreninger i kommunale bygninger. Hvad er retningslinjerne for dette? Er alle foreninger lige, og hvilke retningslinjer er der for størrelsen af en eventuel husleje?
 4. Mulighed for oplysning/undervisning/orientering til alle foreninger om foreningernes mulighed for at benytte Conventus.
 5. IT-udstyr/internet/teleslynge i alle kommunens lokaler, der benyttes af frivillige.
Beslutning

Følgende blev drøftet:

 1. Kilometerpenge til frivillige skal drøftes på fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet.
 2. Conventus kan muligvis anvendes.
 3. Der er ikke fælles retningslinjer for leje af kommunale bygninger.
 4. Conventus - forslag om oprettelse af kursus. Emnet skal drøftes på et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet.
 5. Der er ikke adgang til IT og teleslynge i alle kommunale lokaler. Der arbejdes videre med det konkrete spørgsmål fra Dronninglund Seniorer.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


6. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i det politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget : Knud Jørgensen

Orientering fra Børn- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Der blev orienteret fra udvalgene.

Martin Bech og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Frivilligprisen er på 5.000 kr. og pengene skal bruges i egen forening. Fremover gives der 5.000 kr. af §18 midlerne til Frivilligprisen.

Frivilligkoordinator Louise Krogsgaard Nielsen har inviteret frivillige foreninger til et fællesmøde indenfor børn og unge området.

Orientering om ”spis-sammen” arrangementet mandag den 5. november 2018.

Martin Bech var fraværende under sidste del af punktet.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Orientering om Frivilligrådets opgaveforseling til Frivillig Fredag.

Multirummet i Manna-Thise Multihus er booket til mødet med foreningerne den 21. november 2018.

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer