Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 10. januar 2019
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Niels Christian Aagaard, Grethe Libergren og Martin Bech.

Til toppen


2. Frivilligrådets beretning - 2018


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Udkast til Frivilligrådets beretning for 2018.

Sagsfremstilling

Formanden for Frivilligrådet, Knud Jørgensen, har udarbejdet udkast til Frivilligrådets beretning for 2018.

Frivilligrådet bedes godkende årsberetningen.

Fremsendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Udkastet til årsberetningen blev godkendt af Frivilligrådet.

Niels Christian Aagaard, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Orientering - Frivillighåndbog


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering om udkast til Frivillighåndbog

Beslutning

Orientering om frivillighåndbog.

Der er udarbejdet en oversigt over hovedoverskrifter i den kommende frivillighåndbog:

 • Frivilligrådets formål og virke
 • Definition af hvad en frivillig social forening er
 • Børneattest
 • §18 midler + de ekstramidler
 • Lokaleleje
 • Fundraising
 • Frivilligprisen
 • Foreningskonsulenten + Frivilligkonsulenten
 • Kulturpuljen
 • Foreningsregister

Niels Christian Aagaard, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


4. Definition af frivillig social forening


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrådet udarbejder udkast til definition af en Frivillig social forening.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet udarbejder udkast til definition på, hvad en frivillig social forening er. Denne definition skal være indeholdt i den kommende Frivillighåndbog samt i beskrivelsen af rammerne for ansøgning af §18 midler.

Udkast fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Definition af en social forening

Frivilligrådet arbejdede med et udkast til en definition, som Frivilligrådet arbejder videre med på næste møde.

Niels Christian Aagaard, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Conventus


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Frivilligrådet skal beslutte dato for afholdelse af kurser i anvendelsen af Conventus for de frivillige sociale foreninger.

Beslutning

Det blev besluttet at holde informationsaftener omhandlende Conventus for interesserede frivillige sociale foreninger.

Den 4. april 2019 kl. 19.30 i Bien, Bredgade 55 i Brønderslev

Den 11. april 2019 kl. 19.30 i Stengårdscenteret, Stengården 38 i Hjallerup

Niels Christian Aagaard, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


6. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i det politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børn- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Niels Christian Aagaard, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Frivilligrådet besluttede følgende ændringer i årets møderække:

 • Møde i Frivilligrådet torsdag den 28. marts 2019 aflyses.
 • Mødet flyttes til torsdag den 4.. april 2019 kl. 16.30 til kl. 19.30 med efterfølgende Conventus kursus.
 • Mødet i Frivilligrådet torsdag den 25. april 2019aflyses.
 • Mødet flyttes til onsdag den 24. april kl. 16.30 til kl. 18.30 og efterfølgende inviteres frivillige sociale foreninger i Brønderslev by til dialog møde i Bien kl. 19 til 21
 • Alle efterfølgende planlagte møder starter kl. 16.30

Niels Christian Aagaard, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen

Opdateret 24. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer