Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 4. april 2019
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jørn Bertelsen, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


2. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i det politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børn- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Jørn Bertelsen, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Definition af frivillig social forening


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrådet udarbejder udkast til definition af en Frivillig social forening til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet udarbejder udkast til definition på, hvad en frivillig social forening er. Denne definition skal være indeholdt i den kommende Frivillighåndbog samt i beskrivelsen af rammerne for ansøgning af §18 midler.

Der vedhæftes et udkast til en definition på Frivillig social forening, og desuden kan der hentes inspiration til punktet ved Frederikshavn Kommunes hjemmeside under puljer og projektmidler.

Frivilligrådet fremsender udkast til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Frivilligrådet færdigbehandlede udkastet til definition på en frivillig social forening.

Jørn Bertelsen, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Frivillig Fredag


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal tage stilling til afvikling af Frivillig Fredag 2019.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er den 27. september 2019.

Frivilligrådet finansierer Frivilligprisen, som uddeles på Frivillig Fredag.

Frivilligrådet planlægger afviklingen af Frivillig Fredag 2019.

Beslutning

Tema for årets Frivillig Fredag er "Vil du med?"

Frivilligrådet afholder et arrangement den 27. september 2019, hvor Frivilligprisen overrækkes. Arrangementet skal afholdes i Bien i Passagen bag Grønningen, Bredgade 55, 9700 Brønderslev.

Jørn Bertelsen, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. § 18 Bevilling af tilskud til frivilligt socialt arbejde - 2019


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 84 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

  • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
  • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2019 afsat 409.147 kr. til uddeling samt overførte midler fra 2018 på 183.167 kr.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2019, er der indkommet 84 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om ca. 955.425 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender forslag til fordeling af 493.085 kr.

Det er tidligere besluttet, at Frivilligrådet hvert år råder over 10.000 kr. til årets aktiviteter, dette beløb sættes op til 15.000 kr. i 2019

Der afholdes ikke Frivilligmesse i 2019, men der planlægges en event i forbindelse med uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2019 på Frivillig Fredag, og der afsættes 5.000 kr. til Frivilligprisen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådetsindstillinger fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 493.085 kr. efter § 18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Jørn Bertelsen, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. § 18 Bevilling af tilskud til forsøgspulje - Vågekonetjenester


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 1 ansøgning til forsøgspuljen for Vågekonetjenester om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til Vågekonernes kørselsudgifter. Dette er en forsøgspulje på 5.000 kr. finansieret af restmidler fra 2018.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

  • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
  • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

I møde den 17. januar 2019 har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at der skal oprettes en forsøgspulje på 5.000 kr., der kan søges og bevilges til Vågekonernes kørselsudgifter. Denne pulje er finansieret af restmidler fra 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådetsindstillinger fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 5.000 kr. efter § 18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Jørn Bertelsen, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Orientering ved Knud Jørgensen.

Der er nedsat et udvalg til at arrangere en Seniormesse.

Jørn Bertelsen, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Jørn Bertelsen, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen

Opdateret 8. april 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer