Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 24. april 2019
Lokale: Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Grethe Libergren og Martin Bech.

Til toppen


2. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i det politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børn- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Orientering fra informationsmøde omkring §18 puljen til større projekter


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet informerer om afviklingen af informationsmødet vedrørende den nye §18 pulje til større projekter.

Sagsfremstilling

Den 9. april 2019 er der afholdt informationsmøde omkring den nye §18 pulje til større projekter for de frivillige sociale foreninger.

Puljen har sidste ansøgningsfrist den 15. maj 2019.

Beslutning

Til orientering.

Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


4. Seniormesse 2020


Resume

Sagsforløb: FR

Drøftelse vedrørende afholdelse af seniormesse 2020.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet anmodes om at drøfte afvikling af seniormesse 2020.

Beslutning

Der skal arrangeres en Seniormesse i foråret 2020.

Ældreomsorgsudvalget, Ældrerådet og Frivilligrådet skal sammen stå for arrangementet. Der arbejdes med at lave en senior messe i Hjallerup Idrætscenter og en Senior messe i Brønderslev Hallen, som skal afholdes i samtidig med afholdelse af Forårsmessen 2020.

Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Frivillig Fredag


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal tage stilling til afvikling af Frivillig Fredag 2019.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er den 27. september 2019.

Frivilligrådet finansierer Frivilligprisen, som uddeles på Frivillig Fredag.

Frivilligrådet skal beslutte, hvilket arrangement der skal markere Frivillig Fredag.

Beslutning

Frivillig Fredag 2019 afholdes den 27. september 2019 og Frivilligrådet ønsker at afholde et arrangement tilsvarende Frivillig Fredag arrangementet i 2018.

Frivilligrådet arbejder videre med forskellige former for indlæg fra inviterede gæster og underholdningsindslag. Arrangementet foreslås afholdt i Bien ved Grønningen, som også skal sørge for forplejningen. Sekretæren sørger for reservering af Bien og bestilling af forplejningen i form af kaffe, boller og lagkage.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


6. Orientering om forløb af informationsmøder om Conventus


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet orienterer om forløbet af informationsmøderne om anvendelse af Conventus.

Sagsfremstilling

Orientering om forløbet af informationsmøder om anvendelsen af Conventus.

Følgende møder er afholdt:

Beslutning

Til orientering.

Frivilligrådet arrangerer et Conventus kursus til efteråret. Sekretæren kontakter Fritid og Kultur omkring planlægning og afholdelse af kursus i Conventus.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
  • Frivilligrådet orienterede om puljeopslag: Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre, hvor der er afsat 35 millioner kroner til puljen i 2019. Puljen har især fokus på ensomme ældre mænd.
  • Frivilligrådet foreslår at Røde Kors, Ældresagen og Brønderslev Kommune går sammen om et projekt omkring nedbringelse af ensomhed hos ældre mænd, projektet skal finansieres af fondsmidler. Røde Kors og Ældresagen skal stå for aktiviteterne og Brønderslev Kommune skal bidrage med at finde frem til de ældre ensomme, som skal deltage i aktiviteterne. Ældresagen og Røde Kors afholder fællesmøde om at få konkretiseret projektet, når forslaget er præsenteret i de respektive bestyrelser.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


9. Dialog med lokale foreninger


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Frivilligrådet har inviteret de lokale foreninger til en uformel aften den 24. april 2019. Frivilligrådet ønsker en dialog om arbejdet med at lede en frivillig social forening.

Frivilligrådet ønsker en dialog om eventuelle problematikker, når foreningerne er forankret i den større by..

Beslutning

Dialogmøde afholdt.

Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 24. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer