Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 5. september 2019
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Aase Jakobsen var fraværende.

Martin Bech var fraværende under pkt. 3.

Til toppen


2. Ansøgninger til pulje med restmidler fra den ordinære § 18 pulje 2019


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Der er modtaget 2 ansøgninger til puljen med restmidler fra den ordinære § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde 2019.

Frivilligrådet skal behandle ansøgningerne og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ved ansøgningsrunden til den ordinære § 18 pulje i foråret 2019 blev der tilbageholdt en restpulje på 50.000 kr. til uddeling til nye aktiviteter.

Der foreligger 2 ansøgninger til puljen med restmidler.

1. Natteravnene i Brønderslev

Foreningen havde oprindeligt indsendt ansøgningen til den nye § 18 pulje målrettet særlige indsatser. Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget vurderede imidlertid, at ansøgningen ikke faldt indenfor rammerne. Ansøgningen fremsendes, efter dialog med foreningen, til restmidlerne fra den ordinære § 18-pulje. Natteravnene ansøger om 20.000 kr.

2. Hjernesagen i Brønderslev Kommune

Ansøgningen er først kommet fagforvaltningen i hænde efter ansøgningsfristen til den ordinære pulje i foråret 2019. Hjernesagen ansøger om 14.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådets indstilling fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller ansøgningerne godkendt.

Aase Jakobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Frivillig Fredag - 2019


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal tage stilling til afvikling af Frivillig Fredag 2019.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag afholdes den 27. september 2019, og Frivilligrådet afholder et arrangement tilsvarende Frivillig Fredag arrangementet i 2018.

Arrangementet skal foregå i Bien, Passagen bag Bredgade 55, 9700 Brønderslev, og der serveres smurte hjemmebagte boller og hjemmelavet lagkage med kaffe, som bestilles på Grønningen. Kuvertprisen er 45 kr., og Bien kan rumme 90 spisende gæster.

Frivilligrådet finansierer Frivilligprisen på 5.000 kr., som uddeles på Frivillig Fredag.

Frivilligrådet skal beslutte indholdet af arrangement, der skal markere Frivillig Fredag.

Indstilling

Frivilligråd, 6. juni 2019, pkt. 4:

Frivilligrådet har drøftet afholdelse af Frivillig Fredag 2019, som er den 27. september 2019 kl. 15-17.

Grethe Libergren var fraværende.

Sagsfremstilling til Frivilligrådets møde den 5. september 2019:

Frivilligrådet skal beslutte indholdet af arrangement, der skal markere Frivillig Fredag 2019.

Beslutning

Niels Christian Aagaard blev erklæret inhabil.

Der er indstillet 6 kandidater i alt. Frivilligrådet har valgt årets prisvinder.

Aase Jakobsen, Matin Bech og Niels Christian Aagaard var fraværende

Til toppen


4. Conventus kurser for frivillige sociale foreninger


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal drøfte afvikling af Conventus kursus.

Sagsfremstilling

I efteråret 2019 afvikles Conventus kursus for de frivillige sociale foreninger.

Frivilligrådet skal planlægge afholdelse af Conventus kursus den 12. september 2019 og den 26. september 2019.

Beslutning

Jørn Bertelsen repræsenterer Frivilligrådet på Conventus kurserne.

Kurserne afholdes:

Den 12. september 2019 kl. 19 i Bien, Passagen, Bredgade 55, 9700 Brønderslev

Den 26. september 2019 kl. 19 på Stengården, Stengården 38, 9320 Hjallerup

Aase Jakobsen var fraværende

Til toppen


5. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børn- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Matin Bech orienterede fra Social- og Sundhedsudvalget.

Aase Jakobsen var fraværende.

Til toppen


6. Projekt - aktivitet for ældre ensomme mænd


Resume

Sagsforløb: FR

Udkast til projekt om aktiviteter for ældre ensomme mænd i Brønderslev Kommune fremlægges for Frivilligrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Et projekt til igangsætning af aktiviteter for ældre ensomme mænd i Brønderslev Kommune skal gennemføres som et samarbejde mellem Ældresagen, Røde Kors og Frivilligrådet. Frivilligrådet skal være den drivende kraft i projektperioden. Projektet finansieres via fundraising. Projektet beskrives i projektgrundlaget.

Første udkast til projektgrundlaget fremsendes til Frivilligrådet til godkendelse.

Beslutning

Formanden for Frivilligrådet Knud Jørgensen orienterede om hvor langt projektet er i processen, der arbejdes på at udarbejde et budget for projektet, som skrives ind i projektbeskrivelsen.

Den 10. september 2019 kl. 10 afholder formanden for Frivilligrådet Knud Jørgensen og sekretær Lone Nørgaard Larsen møde med konsulenter fra Røde Kors vedrørende forsikringsforhold for de frivillige deltagere samt om mulighederne for fundraising af midler til projektet.

Aase Jakobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Formanden for Frivilligrådet Knud Jørgensen informerede om Seniormesse 2020.

Ældreomsorgsudvalget, Ældrerådet og Frivilligrådet stå for arrangementet. Der arbejdes med at lave en senior messe i Brønderslev Hallen, som skal afholdes samtidig med afholdelse af Forårsmessen 2020, den 18. og 19. april 2020.

Jørn Bertelsen orienterer de frivillige sociale foreninger om Seniormessen på Frivillig Fredags arrangementet den 27. september 2020.

Aase Jakobsen var fraværende.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Aase Jakobsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 6. september 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer