Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Dagsorden

Dato: 14. november 2019
Lokale: Lokale 219 - Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Til toppen


2. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: SS/FR

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
  1. Velkomst v/Martin Bech
  1. Frivilligpolitik – behov for ajourføring?

Frivilligpolitikken blev vedtaget i 2010, og der ønskes en drøftelse af, om der er behov for en ajourføring af Frivilligpolitikken. Er den gældende politik dækkende for de mål, der ønsket opnået f.eks. i lyset af Byrådets vision for 2025, eller for de opgaver, der i øvrigt løses med afsæt i Frivilligpolitikken.

  1. Definition af frivillig socialt arbejdet

Frivilligrådet ønsker at drøfte og beslutte en definition af henholdsvis frivillige sociale foreninger og frivilligt socialt arbejde.

Definitionen skal danne grundlag for, hvilke foreninger, der inviteres ind til de årlige stormøder, som Frivilligrådet afholder; hvem der kan indstille kandidater til Den sociale Frivilligpris, hvem der inviteres til kurser af Frivilligrådet, m.v.

I frivilligpolitikken står, at både foreninger og enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde, kan søge § 18 midler til det.

  1. Evaluering af den ny udviklingspulje på 200.000 kr. årligt til nye målrettede indsatser

I 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet, at temaerne skulle være:

  • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
  • Overvægt og social ulighed i sundhed
  • Opsøgende indsats overfor misbrugere

Der blev givet 1 bevilling på 45.000 kr. i 1. runde. I 2. runde har Frivilligrådet indstillet, at 3 ansøgninger imødekommes med 104.000 kr.

Der ønskes en drøftelse af erfaringerne indtil nu med den nye udviklingspulje.

  1. Sundhedspolitik

Frivilligrådet vil gerne have mulighed for at drøfte til udkast til en ny Sundhedspolitik, inden der afgives høringssvar.

  1. Lønnede frivilligjob til udsatte unge

Frivilligrådet ønsker at gøre Social- og Sundhedsudvalget opmærksom på et nyt tiltag andre steder i landet.

  1. Frivilligkoordinator

Frivilligrådet ser et stort behov for, at Brønderslev Kommune ansætter en frivilligkoordinator til at understøtte kommunens samarbejde med det frivillige sociale arbejde i kommunen på tværs af forvaltningsområderne.

Der har i 2 år været ansat en frivilligkoordinator i Fagforvaltningen Børn og Kultur, som ikke er blevet forlænget.

Der er fremadrettet behov for en frivilligkoordinator, der dækker alle forvaltningsområder.

Bilag

Til toppen

Opdateret 7. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer