Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 1. april 2020
Lokale:
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Behandling af § 18 ansøgninger i den ordinære pulje


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 78 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

  • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
  • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2020 afsat 418.242 kr. til uddeling.

Til uddeling i 2020

418.242 kr.

Midlerne fordeles således:

Annonceudgifter til §18 – puljer

12.000 kr.

Frivilligrådet

15.000 kr.

Frivilligprisen

5.000 kr.

Udgifter i alt

32.000 kr.

Til rådighed til uddeling i 2020

386.242 kr.

Midler foreslået fordelt ifølge vedhæftet bilag.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2020, er der indkommet 78 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om ca. 843.194 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender forslag til fordeling af 386.168 kr.

Der afholdes ikke Frivilligmesse i 2020, men der planlægges en event i forbindelse med uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2020 på Frivillig Fredag, og der afsættes 5.000 kr. til Frivilligprisen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådetsindstillinger fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 386.168 kr. efter § 18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Bilag

Til toppen


3. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 2. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer