Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 17. juni 2020
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Bech og Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


2. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børn- og Skoleudvalget: Aase Jakobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Martin Bech og Grethe Libergren var fraværende

Til toppen


3. Budget 2021


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet drøfter budgettet for 2021.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet skal drøfte det kommunale budget for 2021.

Beslutning

Frivilligrådet foreslår, at Brønderslev Kommune ansætter en frivilligkoordinator.

  • Koordinatorens arbejde skal bestå i at have overblikket over samtlige områder i kommunen og sætte øget fokus på samarbejdet med den frivillige indsats i civilsamfundet.

Frivilligrådet foreslår, at Brønderslev Kommune afskaffer lokaleleje for de frivillige foreninger.

  • De frivillige foreninger yder et stort stykke arbejde og skal nu også søge penge til at dække udgifterne til lokaleleje.

Martin Bech og Grethe Libergren var fraværende

Til toppen


4. Frivillig Fredag 2020


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal tage stilling til afvikling af Frivillig Fredag 2020.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er den 25. september 2020.

Frivilligrådet finansierer Frivilligprisen, som uddeles på Frivillig Fredag.

Frivilligrådet skal beslutte, hvilket arrangement der skal markere Frivillig Fredag.

Beslutning

Frivillig fredag arrangementet flyttes til afholdelse lørdag den 26. september 2020. Frivillig Fredag afvikles sammen med Kulturdagen. Der samarbejdes med Handensstandsforeningen og Borger 9700 om arrangementet, som skal foregå både i byrummet og på biblioteket. Frivilligprisen uddeles på dagen.

Årets tema for Frivillig Fredag er "Bæredygtige fællesskaber" og der arbejdes med Verdensmålene.

Der udarbejdes og udsendes en artikel om verdensmålene skrevet af Holger Hansen og som opfølgning på artiklen, afholdes der et informationsmøde i Hjallerup med de frivillige sociale foreninger, hvor Finn Raske Nielsen holder inspirationsindlæg. Informationsmødes afholdes i samarbejde med AOF.

Formanden og sekretæren for Frivilligrådet arbejder videre med arrangering af informationsaften, mulige datoer er den 13. august 2020 eller den 20. august 2020. Alle medlemmer af Frivilligrådet opfordres til at komme med input til arbejdet med verdensmålene til sekretæren.

Martin Bech og Grethe Libergren var fraværende

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Martin Bech og Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Frivilligrådet foreslår, at de foreninger der har modtaget midler fra §18 midler - den ordinære pulje i 2020, får mulighed for at overføre midlerne til 2021 på grund af COVID-19 situationen. Det skal stadig være muligt for foreningerne at søge §18 midler - den ordinære pulje i 2021.

Børns voksenvenner forespørger om muligheden for tilskud til transport til deres Match´erne.

Frivilligrådet tilslutter sig ikke muligheden for at åbne op for at søge §18 midler til transport.

Martin Bech og Grethe Libergren var fraværende

Til toppen

Opdateret 22. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer