Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 3. september 2020
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 18:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Grethe Libergren var fraværende under hele mødet. Martin Bech var fraværende under punkt 1,2,3,4,5, og 6.

Til toppen


2. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børne- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Martin Bech og Grethe Libergren var fraværende

Til toppen


3. Behandling af §18 særlige indsatsområder


Resume

Sagsforløb: FR/SS

I møde den 14. november 2019 bevilgede Social- og Sundhedsudvalget tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Der blev bevilget en samlet beløbsramme på 70.000 kr.

Frivilligrådet skal behandle den indkomne projektbeskrivelse og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetforliget til budget 2018 besluttet at afsætte yderligere 200.000 kr. årligt til det frivillige sociale arbejde. Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har besluttet, at puljen i 2019 skal målrettes frivillige sociale indsatser inden for 3 temaer, hvor der er sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommunen:

  • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
  • Overvægt og social ulighed i sundhed
  • Opsøgende indsats overfor misbrugere

Der blev bevilget en samlet beløbsramme på 70.000 kr., der udløses, når der foreligger en fælles projektbeskrivelse fra de 2 frivillige sociale foreninger, der har indsendt ansøgning om tilskud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådetsindstillinger fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller, at samlet ansøgning fra Klub Øst og Kirkens Korshær imødekommes med 70.000 kr.

Matin Bech og Grethe Libergren var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Frivillig Fredag - aflyst i 2020


Resume

Sagsforløb: FR

Frivillig Fredag er aflyst i 2020 og uddeling af Frivilligprisen udsættes til 2021.

Sagsfremstilling

På grund af Corona situationen er Frivillig Fredag aflyst i 2020, og uddeling af Frivilligprisen udsættes til 2021.

Frivilligrådet skal informere de frivillige sociale foreninger.

Beslutning

Frivilligrådet udsender aflysning af Frivillig Fredag til de frivillige sociale foreninger. Frivilligprisen 2020 og 2021 uddeles begge i 2021.

Matin Bech og Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


5. Senior Folkemøde i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal drøfte muligheden for at afholde et Senior Folkemøde i Brønderslev

Sagsfremstilling

Frivilligrådet skal drøfte muligheden for at afholde et Senior Folkemøde i Brønderslev i 2021. Senior Folkemødet skal arrangeres og drives af de frivillige sociale foreninger. Der skal søges fondsmidler til finansiering af Senior Folkemødet.

Beslutning

Frivilligrådet besluttede at arbejde videre med projektet.

Matin Bech og Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet orienteres om muligheden for at deltage i en video, der sætter fokus på, hvorfor Frivilligråd er vigtige.

Sagsfremstilling

Formanden for Frivilligrådet orienterer om notat fra Det nationale Frivilligråd, der ønsker at lave en video med lokale frivilligrådsmedlemmer.

Videoen skal sætte fokus på, hvorfor Frivilligråd er vigtige.

Beslutning

Ingen medlemmer af Frivilligrådet ønskede at deltage i videoen med fokus på vigtigheden af lokale Frivilligråd.

Matin Bech og Grethe Libergren var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Der blev orienteret om status på projekt om aktiviteter for ældre ensomme mænd i Brønderslev Kommune.

Frivilligrådet holder fællesmøde med de foreninger, der indsender ansøgning til §18 puljen for særlige indsatser, den 7. oktober 2020 i Sundhedshuset. Ansøgningsfristen for foreningerne er den 1. oktober 2020.

Frivilligrådet holder digitalt møde den 12. november 2020 om indstilling af indkomne ansøgninger til §18 puljen for særlige indsatser til Social- og Sundheds Udvalget.

Der blev orienteret om pengeinstitutternes forhøjelse af gebyrer for foreninger.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen

Opdateret 4. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer