Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 12. november 2020
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Niels Christian Aagaard og Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


2. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: SS

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen samt Frivilligrådets sekretær Lone Nørgaard Larsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
  1. Velkomst v/Martin Bech
  1. Social- og Sundhedsudvalgets repræsentation i Frivilligrådet
  1. § 18 puljen for særlige indsatser
  1. Lokaleleje i kommunale lokaler for sociale frivillige foreninger
  1. Øget gebyre til bankerne for de frivillige sociale foreninger
Beslutning

1. Velkomst

Martin Bech bød velkommen til det årlige fællesmøde.

2. Social- og Sundhedsudvalgets repræsentation i Frivilligrådet

Frivilligrådet ønsker sig en repræsentation, som har mulighed for en større grad af deltagelse i rådets møder for at sikre en tæt sammenhæng mellem udvalget og rådet.

Udvalget reagerer på indstillinger fra Frivilligrådet. I forlængelse heraf blev det drøftet, om udvalgsmedlemmet alene skal deltage i dele af Frivilligrådets dagsorden.

Social- og Sundhedsudvalget tager drøftelsen op efterfølgende.

3. §18 puljen for særlige indsatser

Frivilligrådet er meget tilfreds med den særlige ordning på 200.000 kr. årligt, som blev etableret for nogle år siden. Interessen for puljen kunne ønskes større.

Frivilligrådet kunne ønske sig, at foreningerne havde et større blik for at arbejde sammen. En frivilligkoordinator kunne gøre det muligt at etablere en større grad af samarbejde. Denne udfordring foreslås drøftet på et fællesmøde mellem Fritids- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

4. Lokaleleje i kommunale lokaler for sociale frivillige foreninger

Mange foreninger har kun få midler - typisk kun sit kontingent. Frivilligrådet synes det bør overvejes, om foreningernes små midler skal anvendes til at betale kommunen for leje af lokaler. Frivilligrådet foreslår, at lokaler stilles gratis til rådighed.

Forslaget fra Frivilligrådet foreslås drøftet på fællesmøde med Fritids- og Kulturudvalget.

5. Øget gebyr til bankerne for de frivillige sociale foreninger

Knud Jørgensen redegjorde for de gebyrudgifter, som foreninger har, bl.a. i forbindelse med skift af bestyrelsesmedlemmer.

Forvaltningen har været i kontakt med Stabsforvaltningen, som er ved at undersøge, om det ved et kommende udbud af kommunens bankforretninger kan indskrives et afsnit om reducerede gebyrer, hvis foreningerne anvender samme bank som Brønderslev Kommune. En ny aftale om bankforretninger forventes indgået i sommeren 2021.

6. Evt.

Drøftelse af forslag fra Børns Voksenvenners om at kunne bruge §18-midler til kørsel, og dermed en dispensation fra de gældende retningslinjer. Efter drøftelsen er Frivilligrådets medlemmer indstillet på at fastholde gældende retningslinjer.

Til toppen

Opdateret 13. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer