Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 13. januar 2021
Lokale: Telefonmøde
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Niels Christian Aagaard var fraværende.

Til toppen


2. Høring af Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet


Resume

Sagsforløb: FR/HR/ÆR/DGR/IR

Brønderslev Kommunes nye facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet sendes til høring.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune lavet en facilitetsstrategi, som nu sendes i høring. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Henover foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september 2020 blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere. Efterfølgende blev der udarbejdet et strategiudkast, der er klar til høring efter kvalificering i den administrative arbejdsgruppe og præsentation for byrådet på temamøde i december 2020.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder.

  • Natur og Byrum
  • Kommunale Institutioner
  • Klassiske Idrætsanlæg

Der er opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena. Dette for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Strategien sendes nu i høring med fokus på:

  • hvordan skal arbejdet prioriteres, hvilke mål og handlinger er særligt vigtige?
  • de bedste rammer for at gøre de fysisk inaktive borgere mere aktive?

Der er mulighed for yderligere præsentation af strategien på et online borgermøde tirsdag den 19. januar 2021 kl. 19.00 - tilmelding til jeppe.ostergaard@99454545.dk.

Deadline for høringssvar er mandag den 22. februar 2021 kl. 12.00.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Facilitetsstrategien drøftes og der laves et høringssvar.

Beslutning

Frivilligrådet tilmeldes til online præsentation af facilitetsstrategien den 19. januar 2021 og udarbejder derefter et høringssvar.

Niels Christian Aagaard var fraværende

Bilag

Til toppen


3. Årsberetning fra Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Udkast til årsberetning for 2020 fremsendes til godkendelse i Frivilligrådet.

Sagsfremstilling

Formanden for Frivilligrådet, Knud Jørgensen, har udarbejdet Frivilligrådets udkast til beretning for 2020.

Frivilligrådet bedes godkende årsberetningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager årsberetningen til orientering.

Indstilling.

Beslutning

Udkastet til Årsberetningen blev godkendt af Frivilligrådet. Videresendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Niels Christian Aagaard var fraværende

Bilag

Til toppen


4. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børne- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Niels Christian Aagaard var fraværende.

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Martin Bech orienterede om Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde med Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2021, hvor der skal drøftes om muligheden og behovet for øget koordinering på Frivilligområdet.

Martin Bech følger op på forespørgslen om fritagelse af lokaleleje i kommunale lokaler for frivillige sociale foreninger.

Niels Christian Aagaard var fraværende

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Der vil efterfølgende blive afholdt online møder i Frivilligrådet, hvis COVID-19 retningslinjerne ikke tillader fysiske møder.

Niels Christian Aagaard var fraværende

Til toppen

Opdateret 14. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer