Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Dagsorden

Dato: 7. april 2021
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Til toppen


2. Orientering om processen omkring en ny Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet orienteres om ny overordnet frivilligpolitik.

Sagsfremstilling

Orientering om processen i forbindelse med udarbejdelse af ny overordnet frivilligpolitik.

Formanden for Frivilligrådet, der har deltaget i den indledende paneldebat, vil orientere om processen.

Bilag

Til toppen


3. Behandling af §18 ansøgninger i den ordinære pulje


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 67 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

  • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
  • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2021 afsat 413.341 kr. til uddeling.

Til uddeling i 2021

413.341 kr.


Midlerne fordeles således:

Annonceudgifter til § 18 - puljer

12.000 kr.

Frivilligrådet

10.000 kr.

Frivilligprisen

5.000 kr.

Udgifter i alt

27.000 kr.

Til rådighed til uddeling i 2021

386.341 kr.

Midlerne foreslås fordelt som beskrevet i vedhæftede bilag.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2021 er der indkommet 67 ansøgninger, der i alt har ansøgt om 990.927 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender forslag til fordeling af 386.340 kr.

Der afholdes ikke Frivilligmesse i 2021, men der planlægges en event i forbindelse med uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2021 på Frivillig Fredag, og der afsættes 5.000 kr. til Frivilligprisen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådets indstillinger fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af §18 ansøgninger i puljen til Vågetjenester


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Vågetjenesten Kammilus ansøger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til de frivilliges kørselsudgifter.

Frivilligrådet skal behandle det indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Vågetjenesten Kammilus ansøger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til Vågetjenestens frivilliges kørselsudgifter. Dette er en pulje på 10.000 kr. finansieret af midler fra puljen til særlige indsatser i det frivillige sociale arbejde i 2021.

Byrådet har ved budgetforliget til budget 2018 besluttet at afsætte yderligere 200.000 kr. årligt til det frivillige sociale arbejde. Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne.

Frivilligrådet skal behandle det indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Midlerne foreslås fordelt som beskrevet i vedhæftede bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådets indstilling fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Til toppen


5. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børne- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering om forsøgsordning med den digitale portal Boblberg og om faciliteringsstrategien.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Til toppen

Opdateret 29. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer