Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Dagsorden

Dato: 19. maj 2021
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Til toppen


2. Forretningsorden for Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: FR

Godkendelse af forretningsorden for Frivilligrådet.

Sagsfremstilling

Stabsforvaltningen fremsender udkast til forretningsorden for Frivilligrådets til rådets godkendelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser om indkaldelse, mødeledelse, rådets sammensætning m.v.

Stabsforvaltningen foreslår, at Frivilligrådet godkender forretningsordenen.

Bilag

Til toppen


3. Behandling af §18 - ansøgninger i puljen til særlige indsatsområder


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 5 ansøgninger til puljen for særlige indsatsområder om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at puljen til særlige indsatser, skal målrettes frivillige sociale indsatser indenfor 3 temaer, hvor der er sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommunen.

Tilskud kan søges og bevilges til følgende indsatsområder: Ensomhed og dårligt mentalt helbred, overvægt og social ulighed i sundhed samt opsøgende indsats overfor misbrugere.

Ensomhed og dårligt mentalt helbred

  • Følgevenner til fritidsaktiviteter for børn, psykisk sårbare unge m.fl.
  • Unge enlige mødre/nye unge forældre
  • Fritidsaktiviteter på tværs af generationer fx. værkstedsaktiviteter
  • Unge frivillige laver fritidsaktiviteter sammen med unge handicappede
  • Ensomme voksne mænd

Overvægt og social ulighed i sundhed

  • Et korps af foreningsmentorer der hjælper børn med overvægt ind i foreningslivet
  • Motionsvenner for børn med svær overvægt
  • Makkerskaber for borgere med kroniske sygdomme - borger til borger - støtte til at påbegynde/fastholde livsstilsændringer

Opsøgende indsats overfor misbrugere

  • Et korps af "supportere" eller "voksenvenner" til unge, der kommer fra behandling fx. følger med til samtaler m.m.

På Brønderslev Kommunes hjemmeside er informeret om mulighederne for at ansøge puljen, ligesom der er indrykket annoncer i de lokale ugeaviser.

Social- og Sundhedsudvalget samt Frivilligrådet opfordrer flere foreninger til at gå sammen om relevante indsatser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i samarbejde med Frivilligrådet afholdt møde den 5. maj 2021 med de foreninger, der har indsendt ansøgninger til puljen, for at synliggøre muligheden for et eventuelt samarbejde. Mødet blev afholdt virtuelt.

Der er afsat 200.000 kr. til særlige indsatser i det frivillige sociale arbejde i 2021 og der er overført 68.200 kr. fra 2020. Der er 268.200 kr. til uddeling i 2021. Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i foråret 2021 er der indkommet 5 ansøgninger, der i alt har ansøgt om 148.500 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådets indstilling fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Til toppen


4. Fællesmøde i efteråret 2021


Resume

Sagsforløb: FR

Forslag om afholdelse af fællesmøde for de frivillige sociale foreningerne i efteråret 2021.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet bedes tage stilling til, hvorvidt der skal afholdes fællesmøde for de frivillige sociale foreninger i løbet af efteråret 2021.

Fællesmødet kan for eksempel indeholde et foredrag, nyt fra Frivilligrådet, ny frivilligpolitik, underholdning med mere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet drøfter afholdelse af fællesmøde.

Til toppen


5. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børne- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Til toppen

Opdateret 12. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer