Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 17. juni 2021
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Aase Jakobsen var fraværende indtil kl. 16.45

Martin Bech var fraværende efter kl. 17

Niels Christian Aagaard var fraværende efter kl. 17

Grethe Libergren var fraværende efter kl. 17.30

Til toppen


2. Projekt Vores By Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet har inviteret Michael Wittrup til at orientere om projekt Vores By Brønderslev.

Sagsfremstilling

Michael Wittrup orienterer om projekt Vores By Brønderslev. Michael Wittrup er kontaktperson for projektet.

Projektet er startet for at hjælpe og understøtte alle entreprenante borgere i byen.

Brønderslev skal samles, og der skal skabes et rum, hvor alle har mulighed for at udvikle og gentænke byen.

Beslutning

Michael Wittrup orienterer Frivilligrådet om projekt Vores By Brønderslev.

Aase Jakobsen var delvist fraværende.

Til toppen


3. Frivilligpolitik i høring


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet bedes drøfte høringsmaterialet til Frivilligpolitikken og fremsende høringssvar.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har iværksat processen med at udarbejde en ny frivilligpolitik for Brønderslev Kommune. Udarbejdelsen sker i et samarbejde med Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Målet er at skabe en bredere Frivilligpolitik, der favner det samarbejde, der i dag er i flere forvaltninger med frivillige. Både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

I processen bag udkastet blev der afholdt 2 paneldebatmøder med deltagelse af frivillige, foreninger, politikere og kommunale medarbejdere. Fra paneldebatmøderne fik arbejdsgruppen inputs til 1. udkast, som efterfølgende blev kvalificeret af en ekstra paneldebat med udvalgte deltagere fra 1. runde.

Udkastet til den nye Frivilligpolitik har fokus på bred inddragelse og samarbejde, og på den fremtidige udvikling af frivilligsamarbejdet.

I Frivilligpolitikken er der ikke taget stilling til den konkrete organisering. Dette emne tages op i den efterfølgende proces, når Frivilligpolitikken er blevet politisk godkendt i Byrådet. Der vil ligeledes følge en proces, hvor Frivilligrådets fremtidige rolle skal afklares inden årets udgang.

Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget har godkendt udkastet til høring. Høringsperioden er i perioden 9. juni - 14. juli 2021.

Med udgangspunkt i høringssvarene færdiggør arbejdsgruppen en version af politikken, som skal behandles i alle politiske udvalg i august 2021 og i Byrådet den 1. september 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet drøfter høringsmaterialet og fremsender høringssvar.

Beslutning

Frivilligrådet udarbejder et høringssvar til Frivilligpolitikken.

Martin Bech og Niels Christian Aagaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Stormøde i efteråret 2021


Resume

Sagsforløb: FR

Forberedelse af Frivilligrådets Stormøde den 6. oktober 2021.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet starter forberedelserne til Stormødet den 6. oktober 2021.

Stormødet afholdes i Brønderslev Hallen.

Beslutning

Frivilligrådet arbejder videre med afholdelse af et stormøde den 6. oktober 2021 i Brønderslev Hallen.

Martin Bech og Niels Christian Aagaard var fraværende.

Til toppen


5. Budget 2022 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: FR

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

Frivilligrådet anmodes om høringssvar indenfor rådets område.

Sagsfremstilling

På møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2021 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Økonomiudvalget bemærker, at ikke alle udvalg har leveret de aftalte beløb i omprioriteringsforslag. Det forventes, at disse leveres hurtigst muligt. Herudover ønsker Økonomiudvalget yderligere opfølgning på, hvilke rationaler der findes som følge af Coronaerfaringer jf. budgetaftale 2021.

Omprioriteringsforslag for Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget fremgår af særskilt bilag og ikke via det samlede katalog.

Fristen for at indsende høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2022 senest 30. juli 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet udarbejder høringssvar.

Beslutning

Frivilligrådet udarbejder et høringssvar til Budget 2022.

Martin Bech og Niels Christian Aagaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Seniorfolkemøde i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FR

Afholdelse af Senior Folkemøde i Brønderslev

Sagsfremstilling

Frivilligrådet skal drøfte muligheden for at afholde et Senior Folkemøde i Brønderslev.

Senior Folkemødet skal arrangeres og drives af de frivillige sociale foreninger. Der skal søges fondsmidler til at finansiere Senior Folkemødet.

Beslutning

Frivilligrådet vil tage på studietur til Viborg, hvor en gruppe frivillige afholder Seniorfolkemøde hvert år.

Martin Bech og Niels Christian Aagaard var fraværende.

Til toppen


7. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børne- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Martin Bech og Niels Christian Aagaard var fraværende.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Martin Bech, Niels Christian Aagaard og Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen

Opdateret 18. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer