Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 12. oktober 2021
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 18:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Aase Jakobsen, Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


2. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børne- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Leder af Sundhedsområdet Helle Rasmussen deltog i punktet.

Aase Jakobsen, Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering om arbejdet med organisering af et Frivilligråd efter vedtagelsen af den nye Frivilligpolitik.

Indstilling

:

Beslutning

Frivilligrådet blev orienteret af leder af Sundhedsområdet Helle Rasmussen om arbejdet med organisering af et Frivilligråd efter vedtagelsen af den nye Frivilligpolitik.

Aase Jakobsen, Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


4. Forberedelse til møde med ansøgerne af 2. runde til §18 puljen for særlige indsatser


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrådet forbereder sig til møde med de frivillige sociale foreninger, der har ansøgt §18 puljen for særlige indsatser.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet forbereder sig til møde med de frivillige sociale foreninger, der har ansøgt §18 puljen for særlige indsatser.

Brønderslev Kommune har modtaget 9 ansøgninger til puljen for særlige indsatsområder om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18, hvor de 3 ansøgninger sendes videre til den ordinære §18 pulje.

Frivilligrådet har indkaldt ansøgerne til at præsentere deres ansøgning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i samarbejde med Frivilligrådet afholdt møde den 12. oktober 2021 med de foreninger, der har indsendt ansøgninger til puljen, for at synliggøre muligheden for et eventuelt samarbejde.

Der er afsat 200.000 kr. til særlige indsatser i det frivillige sociale arbejde i 2021 og der er overført 68.200 kr. fra 2020. Der er 268.200 kr. til uddeling i 2021. Der er i forårets ansøgningsrunde uddelt 153.500 kr. Der er 115.672 kr. til uddeling i efterårets runde. Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i efteråret 2021 er der indkommet 9 ansøgninger, der i efteråret i alt har ansøgt om 184.374 kr. Der er 3 ansøgninger, der er sendt videre til den ordinære §18 pulje.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådets indstilling fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Frivilligrådet vurderede efter fremlæggelsen af de indsendte ansøgninger, at der ikke er mulighed for at flere foreninger går sammen om de indsatser, som der er ansøgt penge til i §18 puljen for særlige indsatser.

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 99.545 kr

Leder af Sundhedsområdet Helle Rasmussen deltog i punktet.

Aase Jakobsen, Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Leder af Sundhedsområdet Helle Rasmussen deltog i punktet.

Aase Jakobsen, Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Til toppen

Opdateret 18. oktober 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer