Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 4. maj 2021
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


2. Orientering om informationsmøde med foreninger - §18-puljen


Resume

Sagsforløb: FR

Orientering om afvikling af informationsmødet med de foreninger, der har ansøgt §18-puljen til særlige indsatser.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet opfordrer flere foreninger til at gå sammen om relevante ansøgninger til §18-puljen til særlige indsatser.

Alle ansøgere er indkaldt til fællesmøde den 5. maj 2021 med henblik på at undersøge, hvorvidt der er mulighed for et samarbejde mellem foreningerne.

Efterfølgende skal foreningerne eventuelt genskrive deres ansøgninger og indsende igen med ansøgningsfrist den 15. maj 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Frivilligrådet blev orienteret om alle indsendte ansøgninger til §18 puljen for særlige indsatser. Foreningerne præsenterer deres ansøgninger på et online møde den 5. maj 2021.

Grethe Libergren var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børne- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Frivilligrådet blev orienteret om, at der skal vedtages en forretningsorden på næste møde.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Forslag om at flytte Frivilligrådets møde den 9. juni 2021 til den 10. juni 2021 samt mødet den 17. november 2021 til den 18. november 2021 da sekretæren skal deltage i Demensalliancen.

Beslutning

Mødet i Frivilligrådet den 9. juni 2021 blev flyttet til den 16. juni kl. 16.00.

Mødet i Frivilligrådet den 17. november 2021 blev flyttet til den 23. november 2021 kl. 16.00.

Begge møder afholdes på Grønningen, Bredgade 55, 9700 Brønderslev

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen

Opdateret 5. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer