Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 6. september 2021
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Bech var fraværende under hele mødet

Til toppen


2. Godkendelse af Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: SS/FK/BS/DIR/FR/ÆO/BE/TM/ØK/BY

Efter politisk ønske er Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik blevet revideret i løbet af foråret 2021, og har efterfølgende været udsendt i offentlig høring i sommeren 2021.

Den offentlige høringsproces har ikke givet anledning til større ændringer i politikken.

Byrådet skal tage stilling til, om den nye Frivilligpolitik kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010.


Den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejde med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Ved at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, er der ønske om at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger, som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

Processen omkring revidering af politikken har involveret en runde i de politiske udvalg, 2 onlinemøder med forskellige frivillige aktører og kommunale repræsentanter i form af politikere og medarbejdere. Ud fra denne proces har arbejdsgruppen udarbejdet et første forslag til Frivilligpolitik, der er kvalificeret gennem endnu et onlinemøde med frivillige aktører. Denne proces har medført et udkast, der har været sendt i offentlig høring samt sendt direkte til alle deltagere fra de 2 panelmøder samt til samvirker og råd på området.

Den reviderede udgave af Frivilligpolitikken er tematiseret med overskriften "Brønderslev Kommune - Et attraktivt sted at være frivillig". Politikken udfoldes gennem disse 4 områder:

  • Sammen kan vi mere
  • Frivillighed - Et bidrag til et godt sted at leve
  • Synlighed
  • Dynamiske rammer for det gode samarbejde

Gennem de 4 områder udfoldes politikken med visionen om at gøre det så attraktivt som muligt at være frivillig i kommunen. Frivilligpolitikken skal medvirke til at skabe rammerne for det bedst mulige frivilligliv; der skal være fokus på en samskabende tilgang mellem forskellige frivillige foreninger, og de mulige samarbejder med kommunen til gavn for borgernes hverdag. Der ses en tydelig kobling til Brønderslev Kommunes vision frem mod 2025.

Politikkens indhold skal omsættes gennem en afklaring af rammerne for det frivillige samarbejde internt i kommunen og dernæst via en tæt dialog og samarbejde med aktørerne på hele det frivillige område.


Nogle tiltag skal gennemføres i et tværgående samarbejde mellem kommunens forvaltninger, mens andre tiltag i højere grad skal tilpasses de enkelte fagområder. Vedtagelse af en ny samlet frivilligpolitik kræver, at der efterfølgende kigges på en ny organisering af samarbejdet mellem kommunen og de frivillige. Der vil ligeledes følge en proces, hvor Frivilligrådets fremtidige rolle afklares inden årets udgang.

Høringsprocessen har ikke givet anledning til større ændringer i politikken. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Frivilligpolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Frivilligrådet blev orienteret om godkendelse af Frivilligpolitikken.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Fællesmøde i efteråret 2021


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet drøfter indholdet af efterårets fællesmøde.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet har besluttet at afholde fællesmøde i Brønderslev Hallen den 6. oktober 2021. Frivilligrådet planlægger og beslutter indholdet af fællesmødet, hvor Frivilligprisen skal uddeles.

Beslutning

Fællesmødet i Brønderslev Hallen den 6. oktober 2021 blev drøftet.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Formanden for Frivilligrådet orienterede om arbejdet med seniorfolkemødet.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer