Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 4. november 2021
Lokale: Lokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Niels Christian Aagaard og Aase Jakobsen var fraværende.

Til toppen


2. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: SS/FR

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet kl. 15.00 - 16.00.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen samt Frivilligrådets sekretær Lone Nørgaard Larsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst v/udvalgsformand Martin Bech
 2. Frivilligpolitik
 3. Frivilligrådet for det frivillige sociale arbejde i fremtiden:

  Hvordan skal Frivilligrådet vælges fremadrettet?
  Hvordan sikres den løbende dialog mellem Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget, når der ikke længere sidder en repræsentant fra udvalget i Frivilligrådet?
 1. § 18 til særlige indsatser - skal det have konsekvenser, at puljen nu er på 100.000 kr.?


Skal det blive ved med at være en udviklingspulje - eller skal pengene lægges sammen med den ordinære pulje?
Hvis der forsat skal være en udviklingspulje, skal der så fremadrettet kun være én ansøgningsrunde om året, og kan ansøgningsprocessen gøres smidigere ved ikke at kræve at foreningerne skal samarbejde?

 1. Nyt administrationsgrundlag for § 18 midlerne
 1. Evaluering af samarbejdet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet og forslag til samarbejdet i den kommende byrådsperiode
 2. Eventuelt
Beslutning

1. Velkomst

Fraværende fra Frivilligrådet: Niels Chr Aagaard og Åse Jakobsen.
Martin Bech bød velkommen til periodens sidste fællesmøde.

2. Frivilligpolitik
Frivilligpolitikken og processen frem til den endelige politik fremlagt på mødet.
Det blev debatteret, hvordan det frivillige område kan bindes sammen, ligesom det blev tilkendegivet fra Frivilligrådets medlemmer, at man skal passe på med at etablere yderligere fora. De, der er frivillige dag, er hængt meget op, og vil have vanskeligt ved at sidde i et yderligere forum.
Frivillig Forum kunne også tænkes som en løsere ramme, og ikke nødvendigvis med en fast bemanding, og hvor man binder sig til at deltage.
Frivilligrådet efterlyser en koordinator, som kan sikre en del af den koordinering, som fremgår under Frivillig Forum.

3. Frivilligrådet for det frivillige sociale arbejde i fremtiden.

Hvis Byrådet udpeger et medlem, som ikke sidder i Byrådet, så foreslår Frivilligrådet at der bør være en formel tilbagemelding fra det nye Frivilligråd til Byrådet/fagudvalg.

4. § 18 til særlige indsatser - skal det have konsekvenser, at puljen nu er på 100.000 kr.?

Udsat.

5. Nyt administrationsgrundlag for § 18 midlerne.

Forslag til nyt administrationsgrundlag blev kort fremlagt, og der var ikke særlige bemærkninger hertil.

6. Evaluering af samarbejdet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet og forslag til samarbejdet i den kommende byrådsperiode.

Fællesmøder mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet ønskes fortsat. Se i øvrigt under punkt 2 og 3

7. Evt.

Martin Bech afsluttede mødet med at takke for samarbejdet i denne byrådsperiode.

Niels Christian Aagaard og Aase Jakobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 8. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer