Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 31. januar 2019
Lokale: Hosta Industries, Gørtlervej 15, Hjallerup
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Richardt Thomsen og Björn Thor Eiriksson var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Richardt Thomsen og Björn Thor Eiriksson var fraværende.

Til toppen


3. Virksomhedsbesøg på Hosta Industries, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: LAF

Det Lokale Arbejdsmarkedsforums møde holdes på Hosta Industries i Hjallerup, der er en førende leverandør til metalindustrien i Danmark og udlandet.

Sagsfremstilling

Program for virksomhedsbesøg:

 • Rundvisning på Hosta Industries v/Christian Mosevang
 • Oplæg om Hosta Industries v/Christian Mosevang
Personale

Ingen.

Beslutning

Christian Mosevang holdt oplæg om Hosta Industries, og gav efterfølgende en rundvisning på virksomheden.

Richardt Thomsen og Björn Thor Eiriksson var fraværende.

Til toppen


4. Godkendelse af mødekalender


Resume

Sagsforløb: LAF

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum skal tage stilling til forslag til mødekalender for 2019.

Sagsfremstilling

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum holder 4 møder i 2019. Heraf er et af møderne et tværkommunalt møde i regi af Arbejdsmarkedsråd Vendsyssel.

Møderne afholdes som temamøder i forhold til relevante beskæftigelsespolitiske problematikker. Til møderne kan der indkaldes relevante repræsentanter fra uddannelsesmiljøet eller sundhedsvæsnet etc., afhængigt af det konkrete tema.

Formandsskabet i forummet tilrettelægger temamøderne i samarbejde med Fagforvaltningen for Beskæftigelse. Fagforvaltningen for Beskæftigelse varetager sekretariatsbetjening af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum.

Møderne i 2019 holdes på følgende datoer:

 • Torsdag den 31. januar 2019: Temamøde
 • Torsdag den 9. maj til fredag den 10. maj 2019: Tværkommunalt møde
 • Torsdag den 29. august: 2019: Temamøde
 • Onsdag den 13. november 2019: Fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Ved udgangen af 2019 fastlægges møderne for 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum godkender mødekalender for 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der blev tilføjet et ekstra møde 13. juni, hvorefter mødekalenderen blev godkendt.

Richardt Thomsen og Björn Thor Eiriksson var fraværende.

Til toppen


5. Temadrøftelse omkring udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2019


Resume

Sagsforløb: LAF

Brønderslev Kommune har i Beskæftigelsesplan 2019 udvalgt 3 fokusområder for den lokale beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler vil holde oplæg om Beskæftigelsesplan 2019.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum skal tage stilling til udmøntning af Beskæftigelsesplan 2019.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i Beskæftigelsesplan 2019 udvalgt 3 fokusområder for den lokale beskæftigelsesindsats:

 • Kvalificeret arbejdskraft
 • Unge i uddannelse og job
 • Udsatte ledige

På fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i november 2018 drøftede Det Lokale Arbejdsmarkedsforum Beskæftigelsesplan 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum drøfter udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum drøftede udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2019. Det blev aftalt,

 • at der etableres lokale a-kasse møder, hvor brug af opkvalificering er på dagsordenen,
 • at temaet på juni-mødet vil være landbrug og brug af udenlandsk arbejdskraft.

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 udsendes med referatet.

Richardt Thomsen og Björn Thor Eiriksson var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status på den forberedende grunduddannelse - FGU


Resume

Sagsforløb: LAF

Regeringen indgik i oktober 2017 en aftale om en reform af det forberedende uddannelsesområde med de øvrige partier i Folketinget. Aftalen indebærer etablering af en ny forberedende grunduddannelse (FGU), som samler flere af de eksisterende tilbud på området. Formand for FGU Vendsyssel Eskild Sloth Andersen vil give en status.

Sagen fremsendes til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik i oktober 2017 en aftale om en reform af det forberedende uddannelsesområde med de øvrige partier i Folketinget.

Aftalen indebærer etablering af en ny forberedende grunduddannelse (FGU), som samler flere af de eksisterende tilbud på området. Formålet med reformen er at forenkle det forberedende uddannelsesområde, hvor flere unge i dag falder igennem, samt styrke indsatsen for de unge, som ikke følger den lige vej efter grundskolen.

Undervisningen på de nye FGU-skoler starter i august 2019. Hver skole skal indeholde de 3 faglige spor, som en FGU består af:

 • Almen grunduddannelse (agu)
 • Erhvervsgrunduddannelse (egu)
 • Produktionsgrunduddannelse (pgu)

Formand for FGU Vendsyssel Eskild Sloth Andersen vil give en status.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Formand Eskild Sloth Andersen gav en orientering om det pågående arbejde med Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Richardt Thomsen og Björn Thor Eiriksson var fraværende.

Til toppen


7. Orientering om Jobmesse 2019 - Mød & Match


Resume

Sagsforløb: LAF

Tirsdag den 19. marts 2019 holdes Jobmesse 2019 i Brønderslev Hallerne.

Sagsfremstilling

Tirsdag den 19. marts 2019 holdes Jobmesse 2019 i Brønderslev Hallerne med deltagelse af virksomheder, vikarbureauer, uddannelsesinstitutioner og ledige.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum blev orienteret om Jobmessen den 19. marts for alle ledige.

Richardt Thomsen og Björn Thor Eiriksson var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Richardt Thomsen og Björn Thor Eiriksson var fraværende.

Til toppen

Opdateret 8. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer