Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 29. august 2019
Lokale: LandboNord, Erhvervsparken 1, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Richardt Thomsen, Esben Slot og Eskild Andersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsorden.

Beslutning

Ingen.

Richardt Thomsen, Esben Slot og Eskild Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Temadrøftelse om rekruttering af arbejdskraft til landbruget


Resume

Sagsforløb: LAF

Mødet i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum holdes på LandboNord i Brønderslev.

LandboNord er en rådgivningsvirksomhed og forening for landmænd. LandboNord rådgiver landmænd inden for kvægproduktion, svineproduktion og planteavl.

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen for mødet handler om rekruttering til landbruget, herunder udenlandsk arbejdskraft. Der indledes med 2 oplæg:

  • Rådgivningschef fra LandboNord Merete Lehmann Andersen holder oplæg om rekruttering af arbejdskraft.
  • Beskæftigelseschef Vibeke Holler oplæg og orienterer om:
    • Brugen af udenlandsk arbejdskraft i landbruget i Brønderslev Kommune
    • De seneste analyser af efterspørgslen efter arbejdskraft i Nordjylland i landbruget (Jobbarometer og Arbejdsmarkedsbalancen)
    • Opkvalificering af ledige til et job i landbruget

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum skal i forlængelse af oplæggene foretage en temadrøftelse omkring rekruttering af arbejdskraft til landbruget herunder udenlandsk arbejdskraft.

Personale

Ingen.

Beslutning

Merete Lehmann Andersen og Vibeke Holler holdt oplæg. Efterfølgende var der en temadrøftelse.

Richardt Thomsen, Esben Slot og Eskild Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Input til Beskæftigelsesplan 2020


Resume

Sagsforløb: LAF

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum skal på baggrund af en orientering om ministermålene drøfte målene.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i. Den 12. juni 2019 godkendte Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tidsplanen for Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2020, hvori Det Lokale Arbejdsmarkedsforum på mødet den 29. august 2019 orienteres om ministermålene og får mulighed for at komme med input til Beskæftigelsesplanen 2020.

De beskæftigelsespolitiske mål for 2020 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Der skal fortsat være et stort fokus på samarbejdet med virksomhederne, så Jobcentret kan understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentret skal samtidig opkvalificere de ledige, så deres kompetencer matcher dem, der efterspørges af virksomhederne. En opgave som går på tværs af kommunegrænserne, og hvor jobcentrene i samarbejde understøtter virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere.

2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Det er helt centralt, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.

3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Den seneste rapport fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) om handicap og beskæftigelse for 2016 viser, at det kun er hver tredje person med et større handicap, der er i job. Samtidig viser rapporten, at en væsentlig andel af personer med handicap uden beskæftigelse vurderer, at de har en arbejdsevne. Det er derfor vigtigt, at der i kommunerne sættes fokus på at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap.

Lokale mål

Foruden ministermålene sættes der derudover fokus på ungeområdet og borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum drøfter ministermålene.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum drøftede forskellige tematikker. Herunder lærlinge, akademikerledighed og samspil med skolerne for de unge.

Der gives en frist til den 16. september 2019, hvor Det Lokale Arbejdsmarkedsforum har mulighed for at komme med et skriftligt input til Beskæftigelsesplan 2020.

Input kan fremsendes skriftligt til: Andreas.Larsen@99454545.dk

Richardt Thomsen, Esben Slot og Eskild Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Eventuelt

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet.

Richardt Thomsen, Esben Slot og Eskild Andersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 3. september 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer